Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak Nong gĕh 2.855 bu nuyh tưp Covid-19 bah nau ji

23/12/2021 10:17 G12T+7

Kơp tât 18 mông lơ 20/12, n'gor Dak Nong saơ gĕh 4.246 bu nuyh tưp Covid-19; tâm nĕ gĕh 2.855 bu nuyh lĕ bah nau ji; 12 bu nuyh khĭt. Cấp độ tưp nau ji n'gor Dak Nong ntơm lơ 17/12/2021 tât ta nar gĕh nau mbơh mhe lah cấp 2.

Kông an xă Quảng Trực (Tuy Ðức) mbơh ntĭm bu nuyh bon lan pah kan ân di nau ntĭm cách ly y tế ta wâl

Ntơm lơ 21/12, Dak Nong lĕ dŏng 62.010 dak si văc xin Pfizer gơi ntâp nglai tâl 2 dak si văc xin n'jrăng Covid-19 ân ma kon se ntơm 12 tât 18 năm n'hanh ntâp tay ma bu nuyh ntơm 50 năm rlau klơ. Tâm nĕ, gĕh 58. 726 dak si dơi bu ntâp nglai tâl 2 ân ma kon se ntơm 12 tât 18 năm jêh ntâp nglai tâl 1.

* Lơ 17/12, Ủy ban Bon lan n'gor trŭnh Săm bŭt mrô 7391 ntĭm nau kan cách ly y tế ma bu nuyh F1 lĕ ntâp nŭm dak si văc xin mô rĭ jêh dơi bu săm bah nau ji.

Tĕng nau kan aơ, ăp bu nuyh lĕ ntâp nŭm dak si văc xin Covid-19, tâm lĕ gĕh nglai dŭt jêh dơi bu ntâp jŏ 14 nar n'hanh mô rlau 6 khay; mô rĭ jêh dơi bu săm bah nau ji Covid-19 tâm 6 khay kơp ntơm ta mông nar dơi bu kơp lah bu nuyh F1 dơi cách ly y tế ta wâl, ta ntŭk rêh (lah di nau kan) n'hanh mât uănh uĕh nay dăng n'hâm suan tâm 7 nar bơh kơi.

Bảo Ngọc

1,234
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.