Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Nông bangx 9 cangz hangx jas Hôix nghis kangz ntux lus kror tsuô trôngz hluôr tơưk

22/07/2022 10:48 G7T+7

Văn phongx UBND xênhr kror nhis muôx Thông bor 802/TB-VPUBND xâuk lus ntơưv Phor Tsuv tinhx UBND xênhr Tôn Thị Ngọc Hạnh ntơưv chuôv uô hâux lưv ntơưv UBND xênhr lus tiênr đôs bangx chor hâux lưv chiz uô Hôix nghis kangz ntux lus kror tsuô trôngz hluôr tơưk jas tiv 20 ntơưv xênhr Đăk Nông.

Trơưs ntơư, UBND xênhr zos 8 hênhx, đrôngl, iz trôngx qơư tsov cưv 1 cangz hangx par caz chor sanv phâmv OCOP, kôngz lông đax trưng. UBND xênhr zos Sơv Kôngz lông-PTNT cxiv tsang 1 cangz hangx ntơưv xênhr.

Chor tsêr khoa hocx nghiên cưr hêx thôngr kror tsuô trông hluôr tơưk Krông Nô

Trơưs cêr hoaix, Hôix nghis kangz ntux lus kror tsuô trôngz hluôr tơưk jas tiv 20 zuôr uô txix nuz 22-26/11/2022 ntơưv xênhr Đăk Nông đrul tuôx côngv ntơưv tangs nro chor têz qơưs zos thanhx viên ntơưv Mangx lươir Công viên điax tsât tangs nro UNESCO. Nuôr zos cơ hôix chia xênhr Đăk Nông thangv kra, khangr kra chor ji sanv đias tsât, sanv phâmv kôngz lông đax trưng, văn hoar tiv zix txus trâu fôngx zưl kangz ntux.

Chor cangz hangx, sanv phâmv tsuv bov đamv muôx ntâu zangv haz jông gâux lus hinhx thưc

Bình Minh

367
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.