Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đaix hôix Thêv zux thêv thos đrôngl Gia Nghĩa jas tiv V shông 2022

22/06/2022 17:48 G6T+7

Hur 2 nuz 20 haz 21/6 tưz muôx Đaix hôix Thêv zux thêv thos đrôngl Gia Nghĩa jas tiv V shông 2022, đrul yangx 1.000 vânx đôngx viên ntơưv 20 pangz tuôx ntơưv chor xar, phươngx, cơ cuan sâuv thangx tsangv.

Chor vânx đôngx viên siz lưr 11 môn, zos: ndơưk bongr, ntâus bongr (txir nênhx, kuôl pux), ntâus ntir, bongr trôngx, cuânx vơx, lâuz cênhv, grul hluô, tuô nênhr, cơx vua, cơx tươngr, đha cêr.

Chor vânx đôngx viên siz lưr tuô nênhr

Đaix hôix zos hoax đôngx uô trơưs kruôz hu “Tangs pêx xinhv yangz shuv đăngs jul trơưs Lâul Hồ", cênhz txuôl nzir uô cxơưz nde tsât lươngs phong tsox thêv zux thêv thos sâuv thangx tsangv đrôngl. 

Hồ Mai

233
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.