Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đaix hôix Thêv zux thêv thos xênhr Đăk Nông jas tiv V uô tar jông

12/10/2022 20:58 G10T+7

Txix nuz 6 – 8/10, uô kangz 3 nuz siz lưr lov jêv ntưl, Đaix hôix TDTT xênhr Đăk Nông jas tiv V đrul chuv đêx “Đăk Nông – Luz plơưr thêv thos” tưz uô tar jông.

Trơưs ntơư, yangx 700 vânx đôngx viên tuôx ntơưv chor hênhx, đrôngl, cơ cuan, đơn vix sâuv thangx tsangv xênhr uô tar 8 môn siz lưr zos: bongr trôngx, ntir, đha cêr, tuô nênhr, lâuz cênhv, cơx tươngr txir nênhx, cơx phuôz teik txir nênhx haz kuôl pux, grul hluô.

Cêt cuav, jaiv iz tangs nro pangz thuôx trâu đrôngl Gia Nghĩa, đrul tangs nro 761 điêmv, zos 28 huy chương cuz, 31 huy chương nhiax, 26 huy chương tôngx. Hênhx Đăk Mil tâu jaiv oz, đrul tangs nro 536 điêmv, zos 20 huy chương cuz, 15 huy chương nhiax, 18 huy chương tôngx. Hênhx Đăk R'lâp tâu jaiv pêz, đrul tangs nro 480 điêmv, zos 13 huy chương cuz, 15 huy chương nhiax, 17 huy chương tôngx.

Phor Tsuv tênhx UBND xênhr, Thơưx Ban tơư kra Đaix hôix Tôn Thị Ngọc Hạnh khơưs jaiv iz, oz, pêz tangs nro pangz trâu chor đơn vix

Khov sâuv thanhx tich hur jas siz lưr nuôr, xênhr zuôr xair chor vâns đôngx viên tiv zix cxangz trâu pangz chor môn thêv thos thanhx tich saz ntơưv xênhr, bangx chia môngl siz lưr ntơưv Đaix hôix TDTT tangs nro têz qơưs jas tiv 9, zuôr uô trâu hli  11/2022.

Mẫn Doanh

757
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.