Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rbŭn têh tâm rlong Pâl mpât săk jăn n'gor Dak Nong tâ tâl V dơi ndâk kan dŭt uĕh

12/10/2022 20:58 G10T+7

Ntơm lơ 6 - 8/10, dŭt 3 nar tâm rlong lĕ n'hâm suan, Rbŭn têh Pâl mpât săk jăn n'gor Dak Nong tâ tâl V đah nau moh kan "Dak Nong - Nuih n'hâm tâm rlong pâl mpât săk jăn" dơi ndâk kan dŭt uĕh.

Tĕng nau kan aơ, rlau 700 bu nuyh tâm rlong tă bơh 7 n'qual, bon têh, ăp m'bŭch kan, n'gâng kan lĕ tâm rlong dŭt 8 ntil nau tâm rlong: bóng bàn, cầu lông, điền kinh, panh na, trôl mâng, cờ tướng bu klô, cờ vua bu klô n'hanh bu ur, đât rse.

Jêh tâm rlong, dơi gĕh giải nhất lah bon têh Gia Nghĩa đah 761 điểm, gĕh 28 huy chương vàng, 31 huy chương bạc, 26 huy chương đồng. N'qual Dak Mil gĕh giải tâl bar, đah lĕ r'ngôch 536 điểm, gĕh 20 huy chương vàng, 15 huy chương bạc, 18 huy chương đồng. N'qual Dak R'lâp gĕh giải pe, đah r'noh gĕh 480 điểm, lah gĕh 13 huy chương vàng, 15 huy chương bạc, 17 huy chương đồng.

Groi Kô ruanh Ủy ban bon lan n'gor, Kô ruanh N'gâng kan ntĭm gai Rbŭn têh Tôn Thị Ngọc Hạnh ân giải nhất, bar, pe ma ăp n'qual

Tă bơh nau gĕh tâm rlong aơ, n'gor ma săch sŏk ăp bu nuyh tâm rlong gĕh nau dơi dăp r'nglăp ta đội tuyển bổ sung ăp ntil nau pâl mpât săk jăn gĕh nau blau ngăn ngăn tâm n'gor, rơm hăn tâm rlong ta nar Rbŭn têh tâm rlong Pâl mpât săk jăn lam bri dak tâ tâl 9, dơi ndâk kan ta khay 11/2022.

Mẫn Doanh

752
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.