Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsangz cxênhx “Khat vongx Đăk Nông”

14/10/2021 15:06 G10T+7

Jas yangz đuô Nuz Doanh nhân Việt Nam 13/10, WBPX xênhr Đăk Nông tưz tsov cưv Tsangz cxênhx “Khat vongx Đăk Nông”.

Tsangz cxênhx chia đênhr saz pangz doanh nhân muôx ntâu pangz mangx trâu xưs nghiex phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx ntơưv xênhr. Đồ họa: Ngọc Tú

Ntơưv tsangz cxênhx, thơưx chox xênhr, cxuô nganhx, cxuô cxênhx tưz siz thangv, mlôngl chor ndâux lus, saz xangr, nguêns vongx, chor siz kra, tsưr ziv ntơưv côngx đôngx doanh nghiex, tsêr đâux tư, tsêr sanv xuât, langx luôv. 

Par caz chor sanv phâmv đax trưng ntơưv chor hênhx, đrôngl hur khuôn khôv Tsangz cxênhx Khat vongx Đăk Nông. Ảnh: Hồ Mai

Đhâu ntơư, nrar făngz pangz, muôx điêux ciêns zôngx ziv hlo chia hu grul chor doanh nhân, doanh nghiex hur haz tov đrâu têz qơưs đâux tư uô nox ntơưv Đăk Nông. Hôix nghis tưz thangv, khangr kra tiêmx năng, sanv phâmv tsinhv ntơưv xênhr, hu grul cxiz chênhr đâux tư…

Bảo Ngọc

3,001
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.