Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsuv tinhx UBPX xênhr uô nuv truô Hôix Nênhs kôngz xênhr

08/09/2016 09:51 G9T+7

Hnuz 6/9, đôngx chir Nguênr Bônr, Phor Bir thư Xênhr wiv, Tsuv tinhx WBPX xênhr tưz uô nuv truô tox thêv Ban Thươngx vus Hôix Nênhs kôngz (HNK) xênhr haz tsinhr tinhv cuôs, cxuô cxênhx HNK tsuv tox tsongs muôz chor phong tsox, hoatx đôngx môngl txus qơư, muôx nux grê, khu hlôngr tinhx tsangs hanhx chinhr hoar, tsi môngl txus cơ sơv.

Đôngx chir Nguênr Bônr kra chai xâul kangz chuôv uô nuv

HNK tsuv cxiz chênhr hâux lưv kruôz ntuôl, kruôz hu uô jông saz xangr truô canr bôx, hôix viên, nênhs kôngz lul phar luôx, kruôz hu cxuô nguônx lưcx pangz, zov chênhr lơis ich huv chai truô hôix viên. HNK tsuv ntâus grê đuô hoatx đôngs ntơưv Pênhr pangz nênhs kôngz lul đôir tươngs, phương thưc tso txaik pênhr chia bov đamv hoatx đôngs muôx nux grê…

Hoàng Hoài

1,595
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.