Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kô ranh ndjôt bôk kan UBBL n’gor Dak Nong pah kan đah M’bŭch kan bư mir n’gor

08/09/2016 09:51 G9T+7

Lơ 6/9, wa Nguyễn Bốn, Groi Bí thư N’gor ủy, Kô ranh UBBL n’gor lĕ gĕh tâ pah kan đah phung kan M’bŭch kâp chăm bư mir n’gor n’hanh lĕ đă ăp ntŭk kan M’bŭch kan bư mir klă nchhun tâm ăp ntil nau kan, pah kan ân jru, ân uĕh gơi trŭnh lơi ăp ntil nau kan hôm e văk khan, mô gĕh dơh dăch tâm bon lan.

Wa Nguyễn Bốn mbơh ngơi gơi ntênh nau kan dăch lôch tâ pah kan

M’bŭch kan bư mir lŏ ntrôl hao uĕh nau kan ntĭm mbơh, jă đă hao nau mĭn kan ân bu nuyh kan bộ, bu nuyh bư mir, hội viên tâm nau pháp luật, nsrôih pah kan gơi phat dôih nau kan tâm k’chŭt, jă dăn ăp ntŭk kan gơi kơl, mât mray ân uĕh nau kan ma hội viên. M’bŭch kan bư mir lŏ uănh trĕng tay nau kan dŏng Prăk kơl ma bu nuyh bon lan, ntil nau kan ân manh prăk gơi ăp ntil nau kan aơ dơi kan uĕh.

Hoàng Hoài

1,604
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.