Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chênhr phangx bangx trâu shông cơưv yaz

23/08/2022 21:04 G8T+7

Shông 2022-2023, tangs nro xênhr Đăk Nông muôx 368 cơ sơv zor zux. Hur ntơư, zor zux mâmx non 126 tsêr; cxênhx I muôx 121 tsêr; cxênhx II muôx 79 tsêr; cxênhx III muôx 32 tsêr; 10 cơ sơv zor zux trưx thuôx, đrul yangx 175.000 shuv xinhz. Tangs nro xênhr muôx 10.284 canr bôx cangr, cưs kra ntơưr haz nhân viên.

Txix chor nuz hâur hli 8/2022, cxuô tsêr cơưv tsov cưv kra chor cưs kra ntơưr, uô vêv xinhz, cxênhz seiz qơư, chor trôngx tol, trang thiêt bix kra ntơưr ntơưv cxuô luz lơp, huv six muôx cêr hoaix khu hlôngr, zuôr cxangz trâu shông cơưv yaz.

Thangx tsangv nhoz tuz, nhoz đêz, thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs zos hâur pâuk cinh phir hu grul tsôngv langx hoar zor zux tsơưs. Chor cưs kra tsuv sir zôngv vâts liêus tror kangz zôngv đuô, uô chuôz zênhx kra cơưv, chuôz zênhx uô si, uô jông gâux vangx pangx, ntông canh vhur khuân viên tsêr cơưv uô muôx canhv cuan môi trươngx jông, cxênhz jê.

Chia bov đamv an toanx trâu shuv xinhz thâuv tror tuôx cơưv ntơưr shông yaz, chor nganhx tsưc năng, trôngx qơư zov chênhr. Mas kruôz ntuôl, kruôz hu nav txir chox tuz nhuôs môngl tênhs văc xin phangx moz Covid-19.

Shông cơưv 2022-2023, zos thơưx shông uô trơưs tsangz cxênhx zor zux phôv thông (GDPT) 2018 trâu chor pơưk lơp 3, 7 haz 10, chor canr bôx, cưs kra tâu yangz shuv chuên môn, sănr sangx uô hâux lưv shông cơưv…

Đồ họa: Hồ Mai

Quốc Sỹ

813
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.