Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ngăch rơm nau pah kan ma năm nti mhe

23/08/2022 21:04 G8T+7

Năm 2022 - 2023, lam n'gor Dak Nong gĕh 368 wâl nti săm bŭt. Tâm nĕ, ntĭm sơm mầm non 126 wâl nti săm bŭt; cấp tiểu học 121 wâl nti săm bŭt; cấp trung học cơ sở 79 wâl nti săm bŭt; cấp trung học phổ thông 32 wâl nti săm bŭt; 10 wâl ntĭm sơm săm bŭt trực thuộc, đah rlau 175.000 kon se nti. Lam n'gor gĕh 10.284 kan bộ mât, nai ntĭm n'hanh bu nuyh kan.

Ntơm bơh bôk khay 8/2022, ăp wâl săm bŭt tâm lam n'gor. Tĕng nau kan aơ, ăp wâl săm bŭt ndâk nau kan ntĭm phung nai ntĭm, chik gâ, ksiêm wâl săm bŭt, r'noh sưng rnơl, ndu ndơ dŏng ntĭm nti ta ăp jrô, ngăch nkra, r'văt tay ndu ndơ dŏng ân năm nti mhe.

Ta ntŭk ngai, ntŭk vêch, ntŭk bon lan bu nong iê bu nuyh yor iê gĕh prăk kơl bơh bon lan, nai bu klô, nai bu ur ndăn dŏng ndơ ơm, nkra ndơ dŏng, ndơ pâl, bư ntŭk tăm tơm mi nga, ăp ntŭk bă bă ta wâl săm bŭt gơi gĕh ntŭk nti uĕh lăng, dơh dăch.

Gơi đăp mpăn ma kon se nti săm bŭt ta năm nti mhe aơ, ăp m'bŭch, ăp n'qual uănh kh'lay. Mbơh ntĭm, kuăl jă mê mbő njŭn oh kon tât ntâp dak si n'jrăng Covid-19.

Năm nti 2020 - 2023, jêng năm tơm tĕng nau kan ntĭm sơm phổ thông 2018 đah ăp jrô 3, 7 n'hanh 10, phung kan bộ, nai ntĭm dơi bu ntĭm nau kan, rơm ntĭm ân kon se ta năm nti mhe...

Đồ họa: Hồ Mai

Quốc Sỹ

814
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.