Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chia siv khu F0 ntơưv tsêr

18/11/2021 09:51 G11T+7

Trơưs cor ntơưv Sơv Y têr, txus 18 tênhz nuz 15/11, tangs nro xênhr tưz muôx 1.539 ca mangl moz Covid-19; hur ntơư muôx 934 ca tưz jông moz, 8 ca tuôs. Tangs nro xênhr tangz tov nhoz câp đôx 2 (ngui cơ trung binhx). Iz cxa trôngx qơư thuôx câp đôx 4 zos 5 phươngx ntơưv đrôngl Gia Nghĩa; xar Buôn Choah (Krông Nô) haz xar Hưng Bình (Đăk R’lâp).

Nhis nuôr tinhx hinhx cangz moz Covid-19 sâuv thangx tsangv chor hênhx Đăk Glong, Đăk Mil, Đăk R’lâp, Cư Jut cơ banv lo tangr, tangz sis ntơưv đrôngl Gia Nghĩa haz iz cxa trôngx qơư ntơưv chor hênhx Tuy Đưc, Đăk Song tsinhv tangz tov muôx moz ntâu, nhangx xangv hur nôngz nhôngl txus nuôr txuôl nzir muôx chor ca moz hur côngx đôngx.

Kra chei ntơưv chuôv uô nuv trâu Ban Tơư kra phangx, tangr cangz moz sâuv tiz nênhs ntơưv xênhr trâu nuz keix 15/11, Bí thư Xênhr wiv Ngô Thanh Danh has cuôs, tangs nro xênhr txuôl nzir uô trơưs jông hlo, sir jul, linh hoax, sangr tox chor tsưr ziv phangx, tangr moz. Tangs nro hễ thôngr tsinhz chei cxiz chênhr uô jông, tsach nhiêms, tsinhr tinhv tsi lo tuôv mov, lơ lax, tsi chênhr phangx, tsi lungr tungr, tsi binhx tinhr… Xênhr tsuv txuôl nzir uô đrăngx đrênhk, khoa hocx xor tangr, cêv kuôl greiv hlo. 

Bí thư Xênhr wiv thôngx zênhv đêx xuât kêr Tiêuv đoanx 301 uô qơư khu moz F0 (tsi muôx triêus trưngr) haz chia siv khu F0 ntơưv tsêr; chor canr bôx tsi uô trơưs cui đinhs lus phangx, tangr moz, chia cangz moz cil txangr mas tsuv ciêmv điêmv, xưv lir nghiêm tuc. Cxuô trôngx qơư trơưs chor câp đôx ntâus grê tsuv uô jông trơưs cêr hoaix tamx thơix thich ưngr an tanx, linh hoax, tangr muôx kangz hâu cangz moz  Covid-19.

Bí thư Xênhr wiv has cuôs, hâux lưv muôz mâur xet nghiêms, têr ru F0, F1 tsuv uô đrul tinh thânx chênhr hlo

* Txus 18 tênhz nuz 15/11, tangs nro xênhr tưz muôx 1.539 ca mangl moz Covid-19; hur ntơư muôx 934 ca tưz jông moz, 8 ca tuôs.

 

Quốc Sỹ

3,589
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.