Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ân săm bu nuyh FO ta wâl

18/11/2021 09:51 G11T+7

Tĕng mbơh bơh N'gâng kan Y tế, tât 18 mông lơ 15/11, lam n'gor saơ gĕh 1.539 bu nuyh tưp Covid-19; tâm nĕ gĕh 934 bu nuyh dơi bu săm bah nau ji, 8 bu nuyh khĭt. Lam n'gor dôl ta cấp độ 2 (gĕh nau ji tưp trung bình). Gĕh ăp xă n'hanh phường cấp độ 4 lah 5 phường ta bon têh Gia Nghĩa; xă Buôn Choăh (Krông Nô) n'hanh xă Hưng Bình (Dak R'lâp).

Aabaơ nô nau ji tưp Covid-19 tâm lam ăp n'gor Dak Glong, Dak Mil, Dak R'lâp, Čư Jŭt lĕ dơi bu mât, khă nĕ ta bon têh Gia Nghĩa n'hanh ăp n'qual Tuy Ðức, Dak N'Soong hôm e gĕh âk nau jêr jŏk, klăp lah ta ăp nar bơh kơi aơ hôm saơ gĕh âk bu nuyh gĕh nau ji tưp tâm bon lan.

Mbơh ngơi ntĭm nau kan ma N'gâng kan ntĭm gai n'jrăng n'gang nau ji ta bu nuyh n'gor mhau lơ 15/11, Bí thư N'gor ủy Ngô Thanh Danh lĕ ntĭm nau kan, lam n'gor pah kan tay ân uĕh nau kan, gĕh nau nsrôih, gĕh âk nau plăch r'gâl nau kan, gĕh nau mĭn kan mhe gơi n'jrăng, n'gang nau ji tưp. Lam hệ thống chính trị n'hao tay nau mĭn gĭt, dơn nau kan, tâm nĕ mô dơi lah mô klach, mô n'jrăng đah nau ji, gĕh nau mât nuih n'hâm ân uĕh gơi ntĭm gai nau kan... N'gor pah kan tay nê nẅ, khoa học tâm nau kan n'king, cách ly tĕng nau kan iẅ ngăn ngên.

Bí thư N'gor ủy lĕ ân dŏng Tiểu đoàn 301 bư ntŭk săm bu nuyh F0 (mô saơ gĕh mpơl nau ji) n'hanh ntơm rlong săm F0 ta wâl; ăp kan bộ mô tĕng nau n'hêl n'jrăng, n'gang nau ji, bư gĕh tâm tưp nau ji mra bu kiểm điểm, kuh nê nẅ. Ăp n'qual n'hanh bon têh tĕng cấp độ uănh trĕng pah kan ân uĕh nau kan rêh đăp mpăn, gĕh âk nau plăch r'gâl nau kan, mât nau ji tưp Covid-19 ân di.

Bí thư N'gor ủy ntĭm gai, nau kan sŏk mẫu xét nghiệm, joi sŏk F0, F1 dơi pah kan lĕ ma n'hâm suan

* Kơp tât 18 mông lơ 15/11, lam n'gor saơ gĕh 1.539 bu nuyh tưp Covid-19; tâm nĕ gĕh 934 bu nuyh dơi bu săm bah nau ji, 8 bu nuyh khĭt.

 

Quốc Sỹ

3,591
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.