Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau kơl ntĭm phat dôih ân di ma bu nuyh o-ach, bon lan mpôl rnoi iê bu nuyh

23/09/2016 10:16 G9T+7

Thủ tướng Chính phủ mhe dơp dŏng sam bŭt Nau kơl ntĭm phat dôih ân di ma bu nuyh o-ach, bon lan mpôl rnoi iê bu nuyh ta ăp n’qual gĕh nau rêh o-ach, xă o-ach, thôn, bon gĕh nau rêh jêr jŏk tâm năm 2016 – 2020 n’hanh kơl nau tĕng kan k’chŭt nau phat dôih gĕh nau tih têh.

Nau kơl prăk gơi ntĭm mbơh kơl phat dôih đah nau nchih Yuăn, nau mpôl rnoi ta ntŭk mbơh bâr ngơi xă

Yor nĕ, nau kơl aơ gĕh ăp ntil nau aơ: Nau kơl ntĭm phat dôih ân di ma bu nuyh o-ach, bon lan mpôl rnoi iê bu nuyh (kơp tĕng nai ntĭm bơh Bộ Tư pháp); Kơl prăk nti ân viên chức bơh Ntŭk kan kơl ntĭm phat dôih bri dak ta ăp n’qual gĕh nau rêh o-ach, xă o-ach, jêr jŏk dơi bu ntĭm gơi bư bu nuyh kan phat dôih lah jêh nti buăn sĭt kan iê ngăn ngên 02 năm; Mbơh hưn đah nau kơl ntĭm phat dôhi ta ăp ntŭk o-ach, thôn, bon gĕh nau rêh jêr jŏk. Nau dơp đă dŏng kan aơ dơi kơp kan ntơm lơ 22/9/2016.

Mẫn Doanh

1,160
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.