Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chiênr lưax phuôv tsangr chuôz zis Việt Nam txus shông 2030

06/01/2022 11:00 G1T+7

Thủ tướng Chính phủ kror nhis ban hanhx Cuêt tinhv 2238/QĐ-TTg, nuz 30/12/2021 sâu ntơưr Chiênr lưax phuôv tsangr chuôz zis Việt Nam txus shông 2030. Mux tiêu tsongs zos cxiv tsang chuôz zis Việt Nam nox tsâu nangr sur, tiênr bôx, hanhx phuc, zos qơư jông, têr box jông ntơưv tsôngv langx, qơư sur ntơưv iz lênhx; zos qơư tu zus, cxơưz pangz nhân cach, uô nênhx seiz hluz đaos lir truênx thôngr jông ntơưv minhx cxưx; phat hui, krêz đangr chor grê jông, pangz cxơưz grang phuôv tsangr têz qơưs truôx đrênhk.

Cxiv tsang chuôz zis nox tsâu nangr sur, hanhx phuc zos tsach nhiêms tangs nro tsôngv langx

Thủ tướng Chính phủ zos trâu chor bôx, nganhx, tsov cưv đoanx thêv Trung ương, UBND cxuô xênhr, đrôngl trưx thuôx Trung ương kra uô trơưs chiênr lưax; hur ntơư zos trâu Wiv ban Minhx cxưx chox kra cxiv tsang cêr hoaix tsov cưv uô hâux lưv kruôz ntuôl pâuz xangr jông, ciênr thưc, cir năng trâu chuôz zis minhx cxưx nênhs tsơưs lus cxuv tsang chuôz zis hanhx phuc, uô trơưs phangx phuôv siz luôs hur chuôz zis; phangx tangr box lưx chuôz zis; phangx tangr cxuôv hav nhuôs zâu hur chuôz zis; tangr siz zuôr nzur haz siz zuôr nênhs jê trox nyangr. 

Quốc Sỹ

2,516
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.