Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau nchră pah kan n'hao r'năk sa Việt Nam tât năm 2030

06/01/2022 11:00 G1T+7

Thủ tướng Chính phủ mhe trŭnh Nau n'hêl 2238/QĐ-TTg, lơ 30/12/2021 trŭnh kơp Nau nchră pah kan n'hao r'năk sa Việt Nam tât năm 2030. Nau kan aơ gơi ndâk njêng r'năk sa Việt Nam hơm răm, gĕh nau hao, đăp mpăn; jêng bu nuyh kh'lay, bu nuyh uĕh lăng tâm bon lan, r'năk nor răm bơh ăp bu nuyh; jêng ntŭk mât rong, ntĭm nti nau rêh kon bu nuyh, gĕh nau rêh tĕng nau way bơh bu nong; n'hao dŏng, pơk huy ăp ntil nau uĕh kh'lay, sâm kơl n'hao nâp phêt bri dak.

Ndâk njêng r'năk sa hơm răm, đăp mpăn jêng nau pah kan bơh lam bon lan

Thủ tướng jao ma ăp bộ, n'gâng kan, m'bŭch kan, phung kan ndrel bơh Trung ương, Ủy ban bon lan ăp n'gor, bon têh trực thuộc Trung ương ndâk nau nchră pah kan; tâm nĕ, jao ma Ủy ban Bu nong ndjôt bôk ndâk njêng nau nchră pah kan mbơh ntĭm n'hao nau gĭt, nau blau ân r'năk bon lan bu nong iê bu nuyh tâm nau kan ndâk njêng r'năk đăp mpăn, pah kan ân tâm ban nô nau kan bu ur n'hanh bu klô tâm r'năk; n'jrang n'gang nau tâm dông tâm r'năk; n'jrăng n'gang nô nau bư m'hĭk ma kon se; n'jrăng nau sŏk ur sŏk sai ơm n'hanh mô dơi tâm sŏk ur sai lah hôm e tâm dăch dak m'ham.

Quốc Sỹ

2,527
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.