Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030

06/01/2022 11:00 G1T+7

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 2238/QĐ-TTg, ngày 30/12/2021 phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030. Mục tiêu chung của là xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; là hạt nhân, tế bào lành mạnh của xã hội, tổ ấm của mỗi người; là nơi nuôi dưỡng, bồi đắp nhân cách, lối sống tôn trọng đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc; phát huy, nhân rộng các giá trị tốt đẹp, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc là trách nhiệm của toàn xã hội

Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, ngành, tổ chức đoàn thể Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện chiến lược; trong đó, giao cho Ủy ban Dân tộc chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng cho gia đình người dân tộc thiểu số về xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện bình đẳng giới trong gia đình; phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống xâm hại trẻ em trong gia đình; ngăn ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Quốc Sỹ

2,526
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.