Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tơư kra ntơưv Xênhr wiv lus cxiz chênhr tênhs văc xin phangx Covid-19

03/11/2022 10:15 G11T+7

Hur nôngz nhôngl zuôr txus nuôr, tinhx hinhx cangz moz Covid-19 nhangx xangv tsênhv muôx phưc tax, tưr tsi tâu, ngui cơ muôx moz tror tuôx, biênr chungv yaz ntơưv vi rut SARS-CoV-2 muôx tơưv tsi tsês. Viv li, Ban Thươngx vus Xênhr wiv tưz ban hanhx Tơư kra xur 22-CT/TU nuz 28/10 lus hâux lưv cxiz chênhr tênhs văc xin phangx moz Covid-19 sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông.

Xênhr wiv cuôs cxiz chênhr tiênr đôs tênhs văc xin phangx Covid-19, tiv zix zos côngz 3,4 trâu nênhs txix 12 shông tror sâuv; tênhs txâus 2 côngz trâu nhuos zâu txix 5 shông txus hur kangz 12 shông

Ban Thươngx vus Xênhr wiv cuôs cxênhx wiv, tsov cưv đảng, chinhr cuênx, Măts trâns Têz qơưs haz đoanx thêv cxuô cxênhx tsuv txuôl njir saiz shuôs tinhx hinhx haz uô trơưs chor tsưr ziv phangx, tangr moz huv six, muôx kangz hâu; tsi tâu tuôv mov, lơ lax, pôngz chênhr phangx; Tox tsongs chox kra, tơư kra cxiz chênhr tênhs văc xin phangx Covid-19, bov đamv huv tiênr đôs trơưs tơư kra ntơưv Chính phủ. Cxênhx wiv, chinhr cuênx, tsov cưv đoanx thêv cxuô cxênhx uô jông tsach nhiêms hur chox kra, tơư kra haz tsov cưv tênhs chungv văc xin phangx Covid-19. Uô jông xangr pêx xinhv lus grê, kror jông ntơưv hâux lưv tênhs văc xin phangx COVID-19 hur hâux lưv phangx, tangr moz, uô muôx thôngx zênhv hur Pêx xinhv…

Bảo Ngọc

534
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.