Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Săm bŭt ntĭm gai bơh N'gor ủy ta nau kan n'hao dăng ntâp văc xin n'jrăng Covid-19

03/11/2022 10:15 G11T+7

Ta ăp khay bơh kơi aơ, nô nau ji tưp Covid-19 dơi bu mbơh hôm e gĕh âk nau jêr jŏk, mô dơi he khĭt, klăp lah tâm tưp tay nau ji hôm e âk, ntil vi rut SARS-CoV2 gĕh r'gâl nao nao. Yor nĕ, N'gâng kan Chăm gai N'gor ủy lĕ trŭnh Săm bŭt ntĭm gai nau kan mrô 22-CT/TU lơ 28/10 ta nau kan n'hao dăng ntâp văc xin n'jrăng Covid-19 tâm lam n'gor Dak Nong.

N'gor ủy đă ntâp ngăch văc xin n'jrăng Covid-19, tâm nĕ gĕh nglai tâl 3, 4 ân ma kon se ntơm 12 năm ma klơ; ntâp nŭm nglai tâl 2 ân kon se ntơm 5 năm tât 12 năm

N'gâng kan Chăm gai N'gor ủy đă cấp ủy, m'bŭch kan ndâk kan đảng, n'gâng kan bri dak, Mặt trận Bri dak n'hanh ăp phung kan ksiêm uănh nao nao n'hanh tĕng kơt nau bu ntĭm n'jrăng, n'gang nau ji tưp ân ngăch, ân uĕh; gĕh nau n'jrăng, mô lah mô lach đah nau ji; N'chŭn n'hâm suan ndjôt bôk, ntĭm gai n'hao nau kan ntâp văc xin n'jrăng Covid-19, ân di tĕng nau ntĭm kan bơh Chính phủ. Cấp ủy, n'gâng kan bri dak, ăp phung kan n'hao uĕh nau kan ndjôt bôk, ntĭm gai n'hanh ndâk nau kan ntâp văc xin n'jrăng Covid-19. N'hao nau kan ntĭm nau gĭt bơh nau ji, nau kh'lay, nau uĕh bơh ntâp văc xin n'jrăng Covid-19 tâm nau kan n'jrăng, n'gang nau ji tưp, bư gĕh nau ŭch tĕng du nuih tâm Bu nuyh bon lan...

Bảo Ngọc

533
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.