Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsât lươngs zor zux cxuô cxênhx muôx ntâu hlôngr yaz

14/09/2016 15:13 G9T+7

Hnuz 8/9, Sơv Zor zux - Đox tos tsov cưv hôix nghis xâuk kangz shông cơưv 2015-2016.

WBPX xênhr khơưs Fax kruôs truô shuv xinhz lo thanhx tich saz hur jas tưr shuv xinhz cơưv coz

Shông cơưv đhâu, tsât lươngs zor zux nhoz cxuô cxênhx tsêr cơưv hlôngr yaz jông, sưs li: Cxênhx mâmx non lo côngs nhênhx lo huv phôv câps truô nhuôs 5 shông; Cxênhx THCS muôx yangx 50% haz cxênhx THPT muôx  49% shuv xinhz lo cơưv khar, coz; Tiv lêx shuv xinhz minhx cxưx lo tôt nghiêps THPT lo 90,6%... Hur shông cơưv 2016 - 2017, kror uô jông tsât lươngs zor zux thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs, nhoz tuz nhoz đêz, bov đamv điêux ciêns jông hlo truô shuv xinhz nhoz tuz nhoz đêz cơưv shuv.

Va Ly

1,226
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.