Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau ntĭm nti ta ăp gưl gĕh âk ngăn nau plăch rgâl uĕh mhe

14/09/2016 15:13 G9T+7

Lơ 8/9, M’bŭch Ntĭm nti –Nkra nau kan ndâk tâ rbŭn klă chŭn năm nti 2015-2016.

UBBL n’gor ân Sam bŭt rnên ma kon se nti gĕh nau blau ta ăp gưl tâm rlong

Năm nti lĕ lăn, nau ntĭm nti sam bŭt ta ăp wâl sam bŭt gĕh âk ngăn nau plăch rgâl mhe, gĕh ăp ntil nau kan uĕh đah: Gưl nti kon se jê dơi kơp lĕ lôch nti lĕ rngôch ma kon se 5 năm; Gưl nti tâl II gĕh lơ 50% n’hanh gưl nti tâl III gĕh 49% kon se gĕh nau nti gĭt nga ngăn, n’hanh blau măn dưn. Mrô kon se nti lôch nti wâl sam bŭt gưl II lơ 90,6%... Tâm năm nti mhe 2016-2017, m’bŭch ntĭm nti nau kan n’hao nau ntĭm nti lam mpeh mpôl rnoi iê bu nuyh, mpeh vêch mpeh ngai jêng, lơ nar lơ ntĭm uĕh ân ăp kon se dơi bu ntĭm ân tâm ban ta ăp mpeh, gơi gĕh ntŭk nti uĕh ma ăp kon se nti mpeh vêch, mpeh nti ngai.

Va Ly

1,227
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.