Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bình Phước haz Đăk Nông thôngx zênhv ntâu nôix jung uô cao tôc

22/09/2022 17:59 G9T+7

Nuz keix 19/9, ntơưv đrôngl Gia Nghĩa, UBND 2 xênhr Bình Phước haz Đăk Nông tưz tsov cưv chuôv uô hâux lưv chia siz thangv, thôngx zênhv chor nôix jung cil txus Jưs anr đâux tư cxiv tsang cao tôc Kâuv-Kangz têz făngz nuz pôngz, ntu Gia Nghĩa (Đăk Nông)-Chơn Thành (Bình Phước).

Trơưs Phor Tsuv tinhx UBND xênhr Bình Phước Huỳnh Anh Minh, Bôx GTVT cơ banv thôngx zênhv ntu cao tôc nuôr zuôr txuôl nzir trâu trung tâm đrôngl Gia Nghĩa. Bôx GTVT tưz puv tâu zov chênhr tsuv krêz đangr cêr Hồ Chí Minh (Têz qơưs cêr 14) ntơưv phamx vi qơư txuôl trâu cao tôc môngl txus njil cêr gơưv trung tâm đrôngl Gia Nghĩa.

Tsuv tinhx UBND xênhr Đăk Nông Hồ Văn Mười thangv jông saz haz thôngx zênhv saz trâu chor nôix jung 2 xênhr tưz kra uô nôngz nhôngl đhâu. Đăk Nông los six xangr cao tôc zuôr nzur tâu uô, uô muôx txuôl trâu Bình Phước haz muôx jul trâu phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx ntơưv xênhr.

Trâu cao tôc môngl đhâu thangx tsangv, UBND xênhr Đăk Nông thôngx zênhv ntu cêr tsuôl trâu thangx tsangv đrôngl Gia Nghĩa. Xênhr Đăk Nông zuôr cui hoaix 3 kror qơư txuôl trâu cao tôc, hur ntơư uô uô ntêx 2 kror qơư siz txuôl ntơưv đrôngl Gia Nghĩa haz hênhx Đăk R’lâp. Xênhr Đăk Nông cuôs tư vânr tinhr toanr đuô chi phir phangx, lair suât… chia 2 xênhr muôx căn cưr thor ndâux lus ntơưv Trungương.

Đăk Nông zuôr trâu saz cênhz đrul Bình Phước bangx, thôngx zênhv chor ndâux lus pangz trâu bor cor kangz cix. Oz xênhr thôngx zênhv zuôr tơx hơx chor nôix jung, thangv trâu Trung ương thor cơ tsêr đax thux kra uô cao tôc xưs li đuô zangv jưs anr.

 

Quốc Sỹ

141
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.