Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bình Phước n'hanh Dak Nong du nuih tĕng ăp ntil nau kan nkra trong cao tốc

22/09/2022 17:59 G9T+7

Mhau lơ 19/9, ta bon têh Gia Nghĩa, Ủy ban Bon lan 2 n'gor Bình Phước n'hanh Dak Nong lĕ ndâk nar kan mbơh hưn, du nuih tĕng ăp ntil nau kan bơh Ndơ kan nsu nkra trong cao tốc Bắc - Nam mpeh Tây, rgăn ta Gia Nghĩa (Dak Nong) - Chơn Thành (Bình Phước).

Tĕng Groi Kô ruanh Ủy ban Bon lan n'gor Bình Phước Huỳnh Anh Minh, Bộ Giao thông vận tải du nuih tĕng nau kan nkra trong cao tốc tâm r'nglăp bon têh Gia Nghĩa. Bộ Giao thông vận tải saơ nau kh'lay gơi pơk huy trong Hồ Chí Minh (trong têh 14) ntơm ntŭk dăch cao tốc tât dŭt trong bar mpeh bon têh Gia Nghĩa.

Kô ruanh Ủy ban Bon lan n'gor Dak Nong Hồ Văn Mười m'ak n'hanh du nuih tĕng ăp ntil nau kan 2 n'gor lĕ ndâk kan ta ăp khay lĕ lăn. Dak Nong dăn ŭch cao tốc dơi nkra ngăch, gơi tâm r'nglăp ma n'qual Bình Phước n'hanh hao nau kan wăng sa - bri bon tâm n'gor.

Ðah trong cao tốc rgăn ta n'gor, Ủy ban Bon lan n'gor Dak Nong du nuih nkra trong aơ gơi tâm r'nglăp đah bon têh Gia Nghĩa. N'gor Dak Nong tâm pă 3 ntŭk tâm r'nglăp đah cao tốc, tâm nĕ nkra 2 ntŭk tâm r'nglăp ta bon têh Gia Nghĩa n'hanh n'qual Dak R'lâp. N'gor Dak Nong đă mbơh ôp kơp nê nê r'noh prăk nkrem, lãi suất... gơi 2 n'gor gĕh nau mbơh gơi dăn nau ntĭm kan bơh Trung ương.

Dak Nong mra nsrôih pah kan ndrel n'gor Bình Phước gơi nchră, du nuih bư tĕng nau kan gơi mbơh ăp khay. Bar n'gor rbŭn ăp ntil nau kan, mbơh hưn Trung ương dăn cơ chế đặc thù nkra trong cao tốc tâm ban ăp ntil ndơ kan bă bă.

 

Quốc Sỹ

142
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.