Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tuôr tsês haz phat hui văn hoar truênx thôngr thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs

10/08/2022 06:19 G8T+7

Bôx Văn hoar, Thêv thos haz Ju lix tưz muôx Cuêt tinhv xur 1818/QĐ-BVHTTDL, ban hanhx Tsangz cxênhx hanhx đôngx hur făngz văn hoar, chuôz zis, thêv thos haz ju lix chia uô trơưs Nghis cuêt xur 10/NQ-CP nuz 28/1/2022 ntơưv Chính phủ lus Chiênr lưax hâux lưv minhx cxưx, ntu 2021 - 2030, til seiz môngl txus shông 2045.

Tsangz cxênhx hanhx đôngx sir jul has hu grul đâux tư haz đâux tư zos hur plơưr, ndangx qơư chia phat hui tiêmx năng, qơư muôx jul, văn hoar ntơưv cxuô thangx tsangv, cxuô minhx cxưx chia grul lur cêv kuôl phuôv tsangr ntơưv thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs, tox trôngz trâu chor thangx tsangv, făngz hur tangs nro têz qơưs; môngl txus phuôv tsangr muôx jul, iz tuôv cxix, truôx đrênhk thangx tsangv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz bâuv li đuô thangx tsangv, făngz hur tangs nro têz qơưs.

Tsangz cxênhx zov chênhr cxiv tsang haz phuôv tsangr pangz văn nghês, câu lax bôx sinh hoax văn nghês jân jan

Bôx Văn hoar, Thêv thos haz Ju lix tsinhv cuôs cxiz chênhr hâux lưv kruôz ntuôl tuz đangr Nghis cuêt xur 10 haz Tsangz cxênhx hanhx đôngx nuôr bâuv ntâu hinhx thưc, phong phur, huv trâu điêux ciêns ntơưv đơn vix. Hur ntơư, chor đơn vix tsưc năng kruôz ntuôl, kra, zor zux phar luôx lus văn hoar, chuôz zis, thêv thos haz ju lix trâu tsưr jos, nghêx nhân, nênhs muôx côngz bê, tsôngv box minhx cxưx nhoz tuz, nhoz đêz, thangx tsangv buôs đriv; uô trơưs nêp uô nênhx văn minh hur yôngz cul, đaz kruôs, lêr hôix; phat hui vai tsox ntơưv chuôz zis, côngx đôngx hur cxiv tsang môi trươngx văn hoar muôx jul, tso tsês mê tinr jis đoan tsi huv trâu kror jông ntơưv minhx cxưx.

Bảo Ngọc

897
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.