Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mât mray n'hanh hao dŏng nau way ơm ta mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh

10/08/2022 06:19 G8T+7

N'gâng kan Nau way, Pâl mpât săk jăn n'hanh Ntŭk hăn pâl lĕ Trŭnh nau kan mrô 1818/QÐ-BVHTTDL, bơh Nau pah kan tâm nau way, r'năk sa, pâl mpât săk jăn n'hanh ntŭk hăn pâl gơi pah kan Nau n'hêl mrô 10/NQ-CP lơ 28/1/2022 bơh Chính phủ ta Nau pah kan kh'lay nau kan bu nong, tâm năm 2021 - 2030, trĕng kan tât năm 2045.

Nau pah kan aơ nkah nau kan joi bu nsu kan n'hanh nsu kan di nau kh'lay, nau gĕh gơi n'hao ndơ gĕh, ndơ uĕh, nau way bơh ăp mpeh, bơh ăp bu nong gơi tâm nklaih nau rêh ân tâm ban bơh ăp mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh, mpeh yôk đah ăp mpeh, ăp ntŭk bă bă tâm bri dak; gơi hao ngăch, hao tâm ban, nâp phêt ta mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh n'hanh mpeh yôk ma ăp mpeh bă bă tâm lam bri dak.

Ndơ kan uănh kh'lay nau kan ndâk njêng n'hanh hao ăp đội văn nghệ, câu lạc bộ rbŭn văn nghệ

N'gâng kan Nau way , Pâl mpât săk jăn n'hanh Ntŭk hăn pâl lĕ đă n'hao dăng nau pah kan mbơh ntĭm tĕng Nau n'hêl mrô 19 n'hanh Nau pah kan tĕng âk nau kan, âk ndơ kan, tâm di ma ndơ gĕh ta ăp n'gor. Tâm nĕ, ăp m'bŭch kăn mbơh, hưn, ntĭm pháp luật tâm nau way, r'năk sa, pâl mpât săk jăn n'hanh ntŭk hăn pâl ân kô ruanh thôn, bon, gru, bu nuyh gĕh k'hưm, bon lan bu nong iê bu nuyh ta mpeh ngai, mpeh vêch, mpeh n'har bri; pah kan gĕh nau way tâm nau rêh bơh nau kan tâm nsông, nau khĭt ôm, nau rbŭn' n'hao nau uĕh bơh ăp r'năk sa, bon lan ndâk njêng nau rêh uĕh lăng, lâm lơi nau way mô saơ di kăl e. Bơh ăp bu nong.

Bảo Ngọc

 
783
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.