Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mât uĕh lăng, đăp mpăn nau bĭt rdeh hăn ta trong ta nar Rbŭn 30/4-1/5

28/04/2022 11:54 G4T+7

Thủ tướng Chính phủ lĕ gĕh Công điện ta nau kan kơl Bu nuyh bon lan luh lăp n'hanh mât uĕh lăng, đăp mpăn nau bĭt rdeh hăn ta trong ta nar Rbŭn 30/4-1/5 ntơm lơ 30/4 tât dŭt lơ 3/5/2022.

Thủ tướng Chính phủ đă ăp bộ, n'gâng kan, m'bŭch kan, ăp n'qual gĕh nau kan ndâk tay n'hanh mât uĕh nau kan n'hanh đăp mpăn đah nau kan rdeh rdeng bu năch n'hanh rdeh rdeng ndơ ta nau rêh mhe, tâm nĕ nau kan rdeh rdeng bu năch n'hanh nau sĭt hăn bơh kon se nti săm bŭt, sinh viên. Ăp m'bŭch kan rdeh rdeng ndơ, ăp ntŭk n'kân rdeh (ntŭk rdeh rlu, wâl ga, ntŭk n'kân rdeh mpăr, ndâm dak rlai, ndrâm dak, ntŭk n'kân duk) pah kan ân di nau ntĭm bơh pháp luật ta nau kan mât đăp mpăn nau pĭt rdeh hăn ta trong, hao nau kan tăch vé điện tử, n'hao uĕh nau kan dịch vụ, mbơh nê nê r'noh vé tách, mông nar rdeh duk nchuăt n'hanh ntil nau kan dịch vụ; jêh rĭ pah kan ân di nau kan n'jrăng, n'gang nau ji tưp Covid-19; ân rlu ăp ntŭk rdeh n'kân, ntŭk duk n'kân bư gĕh nau tih, ăp rdeh duk mô đăp mpăn nô nau pĭt, mô gĕh ao nchoh đông klơ dak, n'gang duk ngŭm, rdeng âk r'noh bu nuyh.

Thủ tướng Chính phủ đă mât uĕh lăng, đăp mpăn nau bĭt rdeh hăn ta trong bơh Bu nuyh bon lan ta nar rlu Rbŭn 30/4 n'hanh 1/5/2022

Thủ tướng Chính phủ đă thanh tra, hăn ksiêm mât, nhŭp kuh ăp bu nuyh bư gĕh nau tih mô đăp mpăn nau bĭt rdeh duk ta trong klơ neh, trong rdeh treng, trong tâm dak; uănh kh'lay nau tih bu gĕh yor aơ jêng nô nau bư gĕh nau iang trong, bĭt rdeh ngăch, ngêt ndrănh ngêt bia bĭt rdeh, dŏng ma túy, rdeng âk r'noh bu nuyh, rdeng âk ndơ, dah ŭch nkra rdeh ân huy, mô kât rse đăp mpăn ta săk lah ncho klơ rdeh, hăn mô di mpeh trong, hăn tih mpeh, rdeh dŭt năm dŏng, dŭt nar kiểm định, bĭt rdeh nchuăt ta mpeh bu sŏk prăk điện tử mô nkân (ETC), gĕh nau tih găn trong n'khăn, rdeng rlau trong bu treh đăp mpăn; rdeh mô di kĩ thuật đăp mpăn, duk mô rơm ndơ dŏng kơl bu nuyh lah tŭp tâm dak, ngŭm tâm dak, mô gĕh săm bŭt dơi bĭt rdeh, chứng chỉ chuyên môn.

Quốc Sỹ

237
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.