Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đamv bov phangx tangr moz haz uô nox, uô hâux hur điêux ciêns yaz

30/09/2021 16:57 G9T+7

Ntơư zos tơư kra ntơưv Bí thư Xênhr wiv Ngô Thanh Danh ntơưv jas cơưv chei nuz keix 27/9 ntơưv Thươngx trưx Xênhr wiv chia mlôngl Ban Tơư kra phangx, tangr moz sâuv tiz nênhs nhoz xênhr Đăk Nông bor cor tinhx hinhx phangx, tangr moz Covid-19.

Nênhs kôngz xar Ðăk R'tih (Tuy Ðưc) sâu blêx chiv ntux cuz. Ảnh: Y Krắk

Kra chei xâul kangz, Bí thư Xênhr wiv Ngô Thanh Danh has, kror chênhr yênhv ntơưv Đăk Nông hur hâux lưv phangx, tangr moz tưz huv six xor thangx tsangv tangr, cxênhz seiz, tuô cangz moz thâuv muôx chor nênhs mangl moz Covid-19 hur côngx đôngx.

Tangz sis, tinhx hinhx cangz moz tsinhv muôx ntâu, tưr tsi tâu mas hâux lưv kruôz ntuôl tsuv txuôl njir cxiz chênhr, tsi chia pêx xinhv tuôv mov, pôngz chênhr phangx. Chia hâux lưv phangx, tangr moz muôx kangz hâu đuô haz mas tsuv phat hui vai tsox, tsach nhiêms ntơưv pangz canr bôx ntơưv cxênhx cơ sơv. 

Bí thư Xênhr wiv cuôs, WBPX xênhr tơư kra cxuô nganhx, trôngx qơư cxiv tsang phương anr iz cê phangx, tangr moz, cê uô nox, uô luôv, huv trâu hur điêux ciêns yaz. Nganhx Y têr cxiz chênhr tênhs văc xin trâu chor nênhs ưu tiên, lưx lươngs tsinhr môngl lus, njiz fôngv ntâu lênhx nênhs. Chor lưx lươngs tsưc năng xưv lir nghiêm chor nênhs tir lưx lươngs uô hâux lưv phangx, tangr moz.

Xangv txus 13 tênhz nuz keix 28/9, Đăk Nông tưz muôx tangs nro 718 ca mangl moz Covid-19; hur ntơư muôx 345 ca lo khu jông, 01 ca moz tuôs. Đồ họa: Việt Dũng

Bảo Ngọc

682
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.