Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăp mpăn n'gang nau ji tưp n'hanh nau pah kan, nau tăch r'văt ma nau rêh mhe abaơ

30/09/2021 16:57 G9T+7

Nĕ lah nau ntĭm gai bơh Bí thư N'gor ủy Ngô Thanh Danh ta tâ rbŭn mhau lơ 27/9 bơh N'gâng kan chăm gai N'gor ủy gơi iăt N'gâng kan Ntĭm gai n'jrăng, n'gang nau ji tưp ta bu nuyh n'gor Dak Nong mbơh hưn nô nau n'jrăng, n'gang nau ji Covid-19.

Bu nuyh ẃư mir xă Dak R'tih (Tuy Ðức) rek ba lŏ yăn hè thu. Ảnh: Y Krắk

Mbơh ntĭm nau kan dŭt tâ rbŭn, Bí thư N'gor ủy Ngô Thanh Danh nkah, nau pah kan uĕh ngăn ngên n'gor Dak Nong tâm nau kan n'jrăng, n'gang nau ji tưp lah ngăch n'king, tĕng joi bu nuyh ji lah gĕh nau ji tưp Civid-19 tâm bon lan.

Khă nĕ, nô nau ji tưp hôm e gĕh âk nau jêr, nĕ nau pah kan mbơh ntĭm he ndâk pah kan tay, mô dơi ân bu nuyh bon lan chủ quản, mô gĕh nau n'jrăng. Gơi nau pah kan n'jrăng, n'gang nau ji tưp uĕh tay lah n'hao uĕh nau pah kan, nau dơn kan bơh kan bộ tâm bon lan.

Bí thư n'gor ủy đă, Ủy ban bon lan n'gor ntĭm gai ăp n'gâng kan, ăp n'qual n'hanh bon têh ndâk njêng ntil nau kan n'jrăng n'gang nau ji tưp, n'hao nau pah kan, nau tăch r'văt, tâm di ma nau rêh mhe abaơ, N'gâng kan Y tế ngăch ntâp dak si văc xin ân ma bu nuyh dơi bu ân ntâp lor, phung pah kan way hăn ăp ntŭk, tâm mâp ma âk bu nuyh. Ăp n'gâng kan bă bă nhŭp kuh nê nê ăp bu nuyh mbơh nklă mô di nô nau ji n'hanh ăp bu nuyh mô iăt phung pah kan mât n'jrăng, n'gang nau ji.

Kơp tât 13 mông mhau lơ 28/9, Dak Nong gĕh saơ lĕ r'ngôch 718 bu nuyh tưp Covid-19; tâm nĕ gĕh 345 bu nuyh dơi bu săm bah nau ji. 01 bu nuyh khĭt. Đồ họa: Việt Dũng

Bảo Ngọc

681
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.