Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ban Thươngx vus Xênhr wiv cơưv chai kra côngz txux hli 9 shông 2016

01/09/2016 15:08 G9T+7

Hnuz 26/8, Ban Thươngx vus Xênhr wiv tsov cưv cơưv chai chia ntâus grê tinhx hinhx uô đangs nuv hli 8, kra phương hươngr hli 9 shông 2016.

Shênhv jas cơưv chai

Hur hli 8, Ban Thươngx vus Xênhr wiv tưz chox, tơư kra tangs nro cxuô fangz, bov đamv ônv đinhs, chor chiv tiêu hlôngr txangr jông sos li hli uô ntêx. Hur hli 9 haz chor hli kangz shông 2016, xênhr zuôr tox tsongs tơư kra zaiv cêr huv chaix, huv chai, zos thâmv cuênx cxuô ndâux lus, khuôz ntơưv joanh nghiêps; cxiz chênhr tiênr đôs thi công haz zaiv ngân cxuô công trinhx zov chênhr; sir jul phangx tangr, xưv lir tinhx tsangs luôx jôngr, txênhz angr hangr jôngr; tox tsongs xưv lir ntâu ntơưr plâuz ntul; sâuz siv cxuô điêux ciêns jông hlo chia pangz mangx shông cơưv yaz…

Lam Giang

1,413
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.