Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Y Đôn

16/09/2021 09:13 G9T+7

Y Đôn zus shông 1942, minhx cxưx Ba Na, jos Chai, xar Yang Bắc, khu 7, nhis nuôr zos xar Yang Bắc, hênhx Đak Pơ, xênhr Gia Lai. Y Đôn môngl uô cach mangx thâuv 15 shông, zos iz chiênr sir đax công saz tơưr, muôx ntâu tsưr ziv hur ntâus tsangv haz tưz muôx ntâu chiênr công jông yangx.

Tiêuv đoanx Đax công 408 tol txaik côngz bê Anh hungx Lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv trâu shông 2011

Txix shông 1960 – 1969, zơưv tưz ntâus 37 chuôv, tuô 42 tus nênhs fêv (hur ntơư muôx 20 tuz trok Mỹ), uô poz 7 luz yêz cuân sưx, thu 5 trăngz fov cxuô zangv. Tangs cil nuz 6/11/1969, hur jas ntâus ntơưv Tiêuv đoanx đax công 408 trâu pơưk căn cưr hônr hơx Mỹ Thạch, uô kangz xuôl fov B40 tuô tơưk iz hoả điểm ntơưv nênhs fêv mas Y Đôn mangl muôl txưr trâus haz tuôs. Thâuv tuôs, đôngx chir zos đảng viên, Chuânv uir, Đaix đôix phor Đaix đôiv 70 đax công, Tiêuv đoanx 408, bôx đôix trôngx qơư xênhr Gia Lai. Nuz 6/11/1978, liêx sir Y Đôn lo Têz qơưs khơưs côngz bê Anh hungx Lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv.

Hồ Mai (t.h)

468
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.