Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nô hăt janh Y Đôn

16/09/2021 09:13 G9T+7

Y Đôn deh năm 1942, bu nong Bah nar, bu nuyh bon Chai, xă Yang Bắc, khu 7, abaơ lah xă Yang Bắc, n'qual Dak Pơ, n'gor Gia Lai. Y Ðôn pah kan tĕng kăch mạng tơm 15 năm, jêng du huê ka han đặc công gĕh nau janh, gĕh âk nau mĭn njêng tâm nau tâm lơh n'hanh gĕh âk n'hâm suan pah kan kơl bri dak.

Tiểu đoàn Ðặc công 408 dơn nau moh Nô hăt janh Phung ka han Tâm lơh Bu nuyh bon lan ta năm 2011

Ntơm năm 1960 - 1969, che tâm lơh gĕh 37 tâ, panh khĭt 42 ka  han bu (tâm nĕ gĕh 20 ka han My), panh iơh 7 mlâm rdeh tâm lơh, gĕh sŏk 5 mlâm phao ăp ntil. Ta ôi lơ 6/11/1969, ta tâ tâm lơh Tiểu đoàn đặc công 408 tât ta ntŭk tâm lơh Mỹ Thạch, jêh dŏng phao B40 panh lơh iơh mpôih ka han bu Y Ðôn gĕh bu panh khĭt. Jêh khĭt, wa dôl ma đảng viên, Kơp di đại úy. Groi Ðại đội 70 đặc công, Tiểu đoàn 408, ka han tâm n'qual Gia Lai. Lơ 6/11/1978, ka han rmanh Y Ðôn dơi Bri dak r'nê kơp nau moh Nô hăt janh Phung kan han Tâm lơh bu nuyh bon lan.

Hồ Mai (t.h)

460
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.