Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

4 hnuz su lêr haz krêz shông cơưv yaz, ATZT lo bov đamv

08/09/2016 09:49 G9T+7

Hur 4 hnuz su lêr haz krêz shông cơưv yaz (txix hnuz 2-5/9), sâuv thangx tsangv xênhr tsi muôx chuôv tai nans tưs.

Lưcx lươngs tsưc năng cxênhz cxuô nôngx đôs cônx sâuv Nav cêr 14

Lo li ntơư zos cxiz chênhr hâux lưv cxênhz cxuô, cxênhz saiz ntơưv chor lưcx lươngs tsưc năng sưs li Thanh tra Sơv Zos thôngs, Canhv sat zo thôngs... Iz fangz cxiz chênhr lưcx lươngs sâuv ntu Nav cêr 14, lưcx lươngs canhv sat zos thôngs-Công an xênhr haz công an cxuô hênhx, thix tưz cxiz chênhr hâux lưv sox saiz sâuv cxuô ntu cêr xênhr, cêr hênhx, zos li tưz bov đamv an toanx zos thôngs. Đhâu sox saiz, lưcx lươngs tưz puv pâuz haz xưv lir bluô yangx 3.500 tus nênhs, đrul tangs chor nhiax thêv truô Kho bacx Têz qơưs jê 1,8 tiv nhiax.

Phạm Khánh

1,289
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.