Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

4 nar rlu n’hanh ndâk năm nti mhe mô gĕh nau tâm tom rdeh

08/09/2016 09:49 G9T+7

Tâm 4 nar rlu n’hanh ndâk năm nti mhe (ntơm lơ 2 tât ơ 5/9), tâm lam n’gor mô gĕh tâm tom rdeh.

Phung kan ksiêm gung trong nhŭp ksiêm bu nuyh bit rdeh ngêt ndrănh

Gĕh nau kan uĕh aơ yor lah n’hao nau kan ksiêm gung trong bơh ăp phung kan Ksiêm rdeh rŏ gung trong M’bŭch Mât gung trong, Kảnh sát mât gung trong… Bơh đah nau kan n’hao âk ntŭk kan ta Trong têh bri dak 14, phung kảnh sát mât uănh gung trong-Kông an n’gor n’hanh kông an ăp n’qual, bon têh ksiêm nê nê bu cho rdeh hăn tâm trong n’gor, ăp trong tâm n’qual, yor nĕ, mô gĕh nau tâm tom rdeh. Lĕ ksiêm, phung kan mât uănh gung trong lĕ nhŭp n’hanh kuh lơ 3.500 bu nuyh cho rdeh tih, đah prăk gĕh kuh nôp ta Wâl prăk Bri dak dăch tât 1,8 r’me prăk.

Phạm Khánh

1,288
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.