Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxiz chênhr tênhs văc xin Covid-19 trâu nhuôs zâu 5 txus hur kangz 12 shông

17/11/2022 10:16 G11T+7

Văn phongx Chính phủ kror nhis ban hanhx Thông bor xur 350/TB-VPCP nuz 11/11/2022 xauk lus ntơưv Phor Thủ tướng Vũ Đức Đam ntơưv jas cơưv lus cêr hoaix tênhs văc xin phangx Covid-19.

Chính phủ cuôs trôngx qơư cxuô cxênhx cxiz chênhr tênhs văc xin phangx moz Covid-19 trâu nhuôs zâu

Phó Thủ tướng cuôs chor bôx, nganhx, cơ cuan cil txus chênhr mangx cxiz, kra cxuô trôngx qơư cxiz chênhr tênhs văc xin phangx, tangr cangz moz Covid-19, tiv zix mas tênhs trâu nhuôs txix 5 shông txus hur kangz 12 shông; tsênhr cơx nhơx nhu câux haz ndâux lus has ntơưv trôngx qơư cia chênhr phangx điêux phôir, phênhz cxangz văc xin cxix cxuô, huv six.

Chor cơ cuan, bor chir truênx thông, hêx thôngr xur mông cơ sơv kruôz ntuôl lus chuv trương, tơư kra ntơưv Đảng, Têz qơưs lus phangx, tangr moz; xang xur mông khoa hocx lus văc xin haz kror jông ntơưv tênhsvăc xin, tiv zix zos nhuôs zâu txix 5 shông txus hur kangz 12 shông chia nav txir shuv xinhz haz cxuô lênhx pêx xinhv pâuz haz trâu saz môngl tênhs văc xin phangx, tangr moz Covid-19 trơưs kra ntơưv Bôx Y têr, tiv zix zos tênhs trâu nhuôs zâu txix 5 shông txus hur kangz 12 shông.

Bảo Ngọc

335
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.