Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak Nong ndâk tâ kan joi nhŭp phung gĕh nau tih dăch dŭt năm

17/11/2022 10:15 G11T+7

Ôi lơ 15/11, Công an n'gor Dak Nong ndâk nau Rbŭn hăn kan joi nhŭp, lơh phung gĕh nau tih, mât đăp mpăn nau rêh tâm bri bon ta yăn Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Tâ kan joi nhŭp phung gĕh nau tih dơi ndâk kan ntơm lơ 15/11/2022 tât lơ 5/2/2023. Ta ăp khay aơ, phung công an n'gor rbŭn r'noh bu nuyh, rdeh, dŏng kan ăp ntil nau way kan gơi tâm lơh, nhŭp ăp phung gĕh nau tih.

Ta ăp khay aơ, bơh đah nau kan bơh năp Têt, ta mông Têt n'hanh bơh kơi Têt Nguyên đán hôm gĕh Word Cup n'hanh Nau rbŭn Quốc tế trôm lŭ yôk ŭnh tâ 20 dơi ndâk kan.

Phung Công an n'gor Dak Nong hăn ta trong, mpơl saơ nau dăng bơh nau kan ta âk trong hăn tâm bon têh Gia Nghĩa

Yor nĕ, phung công an lam n'gor nchŭn n'hâm suan pah kan hăn joi, nhŭp ăp phung gĕh nau tih, gơi mât ăp ntil nau pah kan tâm n'gor gĕh nau đăp mpăn.

Mbơh ngơi ntĭm nau kan ta tâ Rbŭn ndâk nau kan, Groi Bí thư N'gor ủy, Kô ruanh Hội đồng Bon lan n'gor Lưu Văn Trung nkah, aơ jêng tâ ndâk nau kan gĕh nau kh'lay chính trị. Nau kan aơ gơi mât mray đăp  mpăn bon lan, đăp mpăn nau rêh ân ma Bu nuyh bon lan m'ak ta Yăn kao, wơt sa Têt Quý Mão 2023; mât đăp mpăn Nau rbŭn Quốc tế trôm lŭ yôk ŭnh tâ 20.

Yor nĕ, Công an n'gor Dak Nong ngăch joi gĭt bơh nau kan, nchră, mbơh di nô nau, nchŭn nau kan mbơh, ntĭm gai uĕh ăp ntil nô nau gĕh bơh nau kan mât mray đăp mpăn bon lan, mô dơi lah gĕh kâp bu ntĭm mơ pah kan, mô dơi njêng gĕh "ntŭk mô uĕh" bơh nau kan mât mray đăp mpăn bon lan.

Thanh Bình

365
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.