Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Tsuv tinhx UBPX xênhr uô nuv truô Hôix Nênhs kôngz xênhr
 • 08/09/2016 09:51
 • Hnuz 6/9, đôngx chir Nguênr Bônr, Phor Bir thư Xênhr wiv, Tsuv tinhx WBPX xênhr tưz uô nuv truô tox thêv Ban Thươngx vus Hôix Nênhs kôngz (HNK) xênhr haz tsinhr tinhv cuôs, cxuô cxênhx HNK tsuv tox tsongs muôz chor phong tsox, hoatx đôngx môngl txus qơư, muôx nux grê, khu hlôngr tinhx tsangs hanhx chinhr hoar, tsi môngl txus cơ sơv.
 • Ntâu hoatx đôngs cxangz đuô Krêz têz qơưs 2/9 haz krêz shông cơưv yaz
 • 01/09/2016 15:05
 • cxangz đuô Krêz têz qơưs 2/9 haz krêz shông cơưv yaz 2016 – 2017, ntâu hoatx đôngs an sinh xar hôis lo cxuô cxênhx, nganhx, đoanx thêv tsov cưv, pangz chor cưr shuv xinhz, tsôngv box nênhs tsơưs, chuôz zis txov nhêv sâuv thangx tsangv xênhr hlang đhâu txov nhêv, muôx nzir đangs jul chia ndi trux uô nênhx.
 • Yangz đuô Hnuz truênx thôngr nganhx Thông tin haz Truênx thông 28/8
 • 25/08/2016 08:20
 • Hur 2 hnuz 21 haz 22/8, Sơv Thông tin haz Truênx thông tưz tsov cưv Hôis thao, hôis jiênr haz lêr fôngv ndêx muôl yangz đuô Hnuz truênx thôngr nganhx Thông tin haz Truênx thông 28/8, tuôx côngv muôx jê 200 canr bôs, công tsưc, viên tsưc, nênhs los đôngs thuôx 8 cơ cuan, đơn vix.
 • Pangz côngz txux ntơưv WBPX xênhr uô nuv nhoz hênhx Đăk Glong
 • 25/08/2016 08:20
 • Hnuz 18/8, Pangz côngz txux ntơưv WBPX xênhr zos đôngx chir Tôn Thix Ngocx Hanhs, XWV, Phor Tsuv tinhx WBPX xênhr uô thơưx tưz muôx chuôv uô nuv truô hênh Đăk Glong lul tinhx hinhx uô trơưs đangs nuv cinh têr – xar hôis, cuôr phongx an ninh 7 hli hâur shông 2016.
 • Diênr đanx nhuôs zâu xênhr Đăk Nông shông 2016
 • 22/08/2016 16:13
 • Hnuz 16/8, ntơưv Trung tâm Hoatx đôngs thanh thiêur nhi xênhr, WBPX xênhr tsov cưv Diênr đanx nhuôs zâu xênhr Đăk Nông shông 2016, tuôx côngv muôx 60 đais biêuv nhuôs zâu hlôngr njêx muôl chor cưr zâu sâuv tangs nro xênhr.
<< <  83  84  85  86  87  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.