Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Puz jê 36 tênhr qir tsuô nênhs pluôs xar Quangv Khê
 • 20/10/2016 10:33
 • Tangs cis 14/10, WBPX xar Quangv Khê, hênhx Đăk Glong (Đăk Nông) tưz puz jê 36 tênhr qir NPK tsuô 720 chuôz zis pluôs, minhx cxưx nênhs pluôs sâuv trôngx qơư, đrus tangs nro pênhr yangx 500 chơưx nhiax muôz ntơưv pênhr Tsangz cxênhx 135 ntơưv Trung ương.
 • Pêx xinhv buôs đriv ziv hnuz ziv pâuz cêr chai têz qơưs
 • 13/10/2016 14:29
 • Hnuz 7/10, ntơưv xar Quangv Trưx (Tui Đưc) muôx Hôix nghix xâus kangz hâux lưv uô trơưs Đêx anr “Cxiz chênhr kruôz kra, zor zux cêr cêr chai truô canr bôx, pêx xinhv thangx tsangv buôs đriv, por trôngz har txưr” ntu 2013 - 2016.
 • Hnuz hôix thanh niên đrul văn hoar zos thôngs
 • 13/10/2016 14:30
 • Mo 10/10, ntơưv thix xar Gia Nghiar, Đoanx Khôir chor cơ cuan xênhr đrul Ban An toanx zos thôngs xênhr tsov cưv “Hnuz hôix thanh niên đrul văn hoar zos thôngs” shông 2016, hu lo 400 ntâu đoanx viên, thanh niên, shuv xinhz tuôx côngv.
 • Phat đôngx tuânx lêr uô trơưs cơưv shuv iz siv
 • 06/10/2016 11:18
 • Hnuz 2/10, ntơưv Trung tâm Zor zux tsi tsêk xênhr, Sơv Zor zux – Đox tos tưz tsov cưv Lêr phat đôngx uô trơưs tuânx lêr cơưv shuv iz siv cxênhx xênhr, shông 2016 đrul hâur lus “Phuôv tsangr văn hoar nhênhv hur civ nguên sur”.
<< <  82  83  84  85  86  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.