Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Lov jêv ntưl Hnuz hôix Lux côngv saz minhx cxưx xar Quangv Tinr
  • 18/11/2016 15:55
  • Yangz đuô 86 shông Hnuz muôx tơưv Măts tsâns minhx cxưx thôngr nhât Viêtx Nam (18/11/1930-18/11/2016), hur 2 hnuz 10 haz 11/11, WBPX xar Quangv Tinr (Đăk R’lâp) tưz tsov cưv Hnuz hôix Lux côngv saz cxuô minhx cxưx, tuôx côngv muôx 500 tus nênhs tuôx ntơưv 14 jêx jos, chor đơn vix, tsov cưv, tsov cưv nhoz sâuv thangx tsangv xar.
  • WBPX xênhr cuôs chinhr mangx khac phux hâux cuav viv đêx nangs
  • 18/11/2016 15:53
  • WBPX muôx Công văn sur 5853/WBPX-NN cuôs chor sơv, ban, nganhx trơưs tsưc nănng, nhiêms vus cxangz nzir cênhz đrul, kra chor trôngx qơư sănr sangx chênhr phangx kra phương anr ưngr phor đêx nangs; bangx lưx lươngs, phương tiêns, vâts tư zov chênhr chia khăc phux hâux cuav trơưs phương tsâm 4 “ntơưv qơư”; tox tsongs cxuô nguônx lưx pangz pêx xinhv khăc phux hâux cuav viv đêx nangs, nhoz truô haz uô nox uô hâuk.
  • Tsangz cxênhx “Khat vongs hoanx lương” ntơưv Tsêr tưx Đăk P’lao
  • 18/11/2016 15:55
  • Hnuz 13/11, Chi đoanx Ngân hangx TMCP Đâux tưv haz Phuôv tsang Viêtx Nam (BIDV) Chi nhanhr Đăk Nông cênhz đrul Đoanx thanh niên xar Quangv Khê (Đăk Glong) puz 200 poz nux muôx grê 50 chơưx nhiax tsuô chor chuôz zis pluôs haz nhuôs zâu uô nênhx tsov nhêv sâuv thangx tsangv, iz poz nux muôx grê 250 cxênhz nhiax zos njaz, yo sur, thangx njêr, trox nox…
<< <  80  81  82  83  84  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.