Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Jos Văn hoar-Ju lix cxuô minhx cxưx Việt Nam tsov cưv hoax đôngx jas yangz đuô nuz zus Lâul Hồ
 • 12/05/2022 15:45
 • Txix 4-31/5/2022 ntơưv Jos Văn hoar-Ju lix cxuô minhx cxưx Việt Nam ( Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) zuôr muôx chor hoax đôngx văn hoar đrul chuv đêx “Lâul Hồ đrul côngx đôngx cxuô minhx cxưx Việt Nam” til môngl txus yangz đuô 132 shông nuz shang ntơưv Tsuv tinhx Hồ Chí Minh haz kra chỏ net văn hoar, phong tux tox cuanr truênx thôngr ntơưv tsôngv box cxuô minhx cxưx, pangz cxangz nzir zos lưu ntơưv cxuô minhx cxưx, thangx tsangv, thangx qơư hu grul tâu kruô uô si tuôx trâu Jos Văn hoar – Ju lix cxuô minhx cxưx Việt Nam.
 • Cxiz chênhr hâux lưv phangx, tangr pôngz đêx trâu nhuôs zâu
 • 12/05/2022 15:44
 • Ntơưv Trangz xur tôngx xur 398/CĐ/TTg, nuz 2/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cuôs chor bôx, cơ cuan ngang bôx, cơ cuan thuôx Chính phủ UBND cxuô xênhr, đrôngl trưx thuôx Trung ương tox tsongs tơư, kra uô iz tuôv cxix, sir jul, muôx kangz hâu chor nhiêms vus, tsưr ziv lus phangx, tangr pôngz đêx trâu nhuôs zâu.
 • PCI Đăk Nông cxangz nde 8 keix
 • 05/05/2022 15:02
 • Tus xur PCI Đăk Nông shông 2021 sơưr tiv 52/63 xênhr, đrôngl, nde 8 keiz so li shông 2020 haz yangx chiv tiêu 7 keiz so li mux tiêu chuôz kraz.
 • Kra cơưv suôz gâux M’nông
 • 05/05/2022 15:02
 • Txix nuz 27-29/4, Sơv Văn hoar-Thêv thos & Du lix tưz tsov cưv lơp kra cơưv tuôr tsês suôz gâux M’nông xênhr Đăk Nông shông 2022. 100 ntâu shuv xinhz zos tsôngv box minhx cxưx M’nông haz chor cưr shuv xinhz ntơưv Tsêr THPT minhx cxưx nôix trur N'Trang Lơng lo chor nghêx nhân kra nghês thuôx sênhr suôz gâux truênx thôngr…
 • Pangz côngz txux xênhr Đăk Nông yangv hênhx por trôngz Trường Sa haz Tsêr giàn DK1
 • 28/04/2022 11:55
 • Nhênhx lus chơư Bôx Tư lênhs Haiv cuân, txix nuz 22/4 txus nuz 4/5, Pangz côngz txux xênhr Đăk Nông zos đôngx chir Bùi Huy Thành, UVTV, Trưởng Ban Tuên zor Xênhr uô Thơưx pangz tưz yangv, khơưs nux, đênhr saz tuz trok, pêx xinhv hênhx por trôngz Trường Sa haz Tsêr giàn DK1, hur Pangz côngz txux xur trong 05 – 2022.
 • Tsov cưv kruôz hu Nuz hôix chok ntông “Viv Đăk Nông njuôz”
 • 28/04/2022 11:55
 • Nuz 22/4, đôngx chir Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Xênhr wiv, Tsuv tinhx UBND xênhr Đăk Nông chox kra chuov uô haux lưv trâu chor sơv, nganhx, đơn vix cil txus chia pov đhâu cêr hoaix tsov cưv Lêx kruôz hu Nuz hoix chok ntông “Viv Đăk Nông njuôz” jas yagz đuô zus Lâul Hồ (19/5/1890 – 19/5/2022) haz tsov cưv chok ntông shông 2022.
 • Bov đamv tsâx tưx, an toanx zos thông jas su Lêr 30/4-1/5
 • 28/04/2022 11:54
 • Thủ tướng Chính phủ tưz muôx Công điện lus hâux lưv pangz mangx nhu câux môngl lus ntơưv Pêx xinhv haz bov đamv tsâx tưx, an toanx zos thong hur ja su Lêr 30/4 haz 1/5/2022 nuz 30/4 txus tangs nuz 3/5/2022).
 • Cxangz 9 xar lo huv jêx jos yaz
 • 20/04/2022 16:50
 • Phor Bí thư Xênhr wiv, Tsuv tinhx UBND xênhr Đăk Nông Hồ Văn Mười kror nhis sâu bê Cuêt tinhv công nhênhx 9 xar lo huv jêx jos yaz shông 2021.
 • Đăk Mil cxangz nde grê kôngz lông uô trơưs công nghês cao
 • 20/04/2022 16:48
 • Đăk Mil tưz ban hanhx Nghis cuêt lus cxiz chênhr phuôv tsangr kôngz uô trơưs công nghês cao cênhz chêr biênr haz cxiz chênhr xuât khâuv kôngz lông tsinhv ntơưv trôngx qơư ntu 2021-2025. Txix ntơư, cxuô cxênhx wiv đảng, chinhr cuênx, đoanx thêv hênhx tsinhr zov chênhr kra uô trơưs ntâu chuv trương, chinhr sach, tsưr ziv chia phuôv tsangr truôx đrênhk.
 • Nuz 20/12/1960 zos Nuz yangz đuô cxiv tsang Đảng bôx xênhr Đăk Nông
 • 20/04/2022 16:50
 • Ntơưv Hôix nghis Ban Tsât hanhx Đảng bôx xênhr Đăk Nông jas tiv 7, khoar XII uô trâu nuz 15/4, Ban tsât hanhx Đảng bôx xênhr tưz siz thangv, muôx ndâux lus lus xac đinhs nuz cxiv tsang Đảng bôx xênhr Đăk Nông. Sâuv cơ sơv xac đinhs 4 xưv cxênhx lus đruôl, Ban tsât hanhx Đảng bôx xênhr tưz tsang têk, thôngx zênhv zuôr nuz 20/12/1960 zos nuz yangz đuô cxiv tsang Đảng côx xênhr Đăk Nông.
 • Phat hanhx 2 tơx lus đruôl M’nông
 • 14/04/2022 10:12
 • Oz tơx ntơưr “Lus đruôl M’nông” ntơưv jav Bùi Minh Vũ zos NXB Văn hoar Minhx cxưx phat hanhx đrul ntâu jăngx lus đruôl jông. Iz jăngx lus đruôl muôx chor iêur tôr tsi tsinhz tas tangz sis hur ntơư muôx kror tsinhz tas, has txus kror siz ntâus, siz nzuz hur luz nênhx chiax nhoz, hur sinh hoax haz hur uô nox uô hâuk; zos luz ar tsov kangz ntux khư, tiz nênhs hur kangz ntux ntơưv nênhs M’nông thâuv nzur…
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.