Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Sănr sangx trâu jas thi cơưv tar THPT 2022
 • 07/07/2022 14:27
 • Jas thi cơưv tar THPT shông 2022 tsov cưv trâu nuz 7 haz 8/7. Tangs nro xênhr Đăk Nông muôx 6.881 shuv xinhz đăng cir côngv thi; hur ntơư muôx 1.587 shuv xinhz zos minhx cxưx nênhs tsơưs, jiêng minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz qơư muôx 399 shuv xinhz.
 • Đăk Nông tsuv cangr shênhv cơ hôix chia phuôv tsangr cinh têr nde trux
 • 07/07/2022 14:27
 • Lo tso chei ntơưv Thủ tướng Chính phủ, nuz keix 1/7, chor đôngx chir UVTƯ Đảng: Nguyễn Chí Dũng, Bôx trươngv Bôx KHĐT haz Nguyễn Hồng Diên, Bôx trươngv Bôx Công thương tưz uô hâux lưv trâu thơưx chox xênhr Đăk Nông lus kra uô trơưs Nghis cuêt xur 10-NQ/TW haz xâuk lus xur 12-NQ/TW ntơưv Bôx Tsinhz chei lus phuôv tsangr cinh têr, tsôngv langx, đamv bov cuôr phongx, an ninh thangx tsangv Têi Nguên ntơưv xênhr Đăk Nông.
 • Đâux tư pangx 1.136 tiv nhiax trâu thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz
 • 30/06/2022 17:28
 • Nuz 28/6, Jas cơưv chuên đêx jas tiv 4 HĐND xênhr khoar IV, ntu 2021-2026 tuôx côngv ntơưv 45/52 đaix biêuv HĐND xênhr. Jas cơưv sox seiz, pov đhâu 2 Nghis cuêt: Phênhz cxangz pênhr đâux tư phuôv tsangr uô trơưs 3 Tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs ntu 2021-2025; Phênhz cxangz cêr hoaix pênhr têz qơưs uô trơưs 3 Tsangz cxênhx mux tieu têz qơưs shông 2022 sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông.
 • Phat hanh fông ntơưr “Nênhs Mạ nhoz Việt Nam”
 • 09/06/2022 16:51
 • Tsêr xuât banv Thông tấn kror nhis phat hanhx fông ntơưr “Nênhs Mạ nhoz Việt Nam”, đrul nôix jung los six bôv ich, thur vix trâu nênhs nhênhv hluôs haz chor nênhs nhiav nrar, seiz lus thangx angr, tiz nênhs Têi Nguên has tsongs haz nênhs Mạ nhoz thangx angr Đăk Nông has jiêng.
 • Nzur krêz uô Jưs anr cao tôc Gia Nghĩa-Chơn Thành
 • 09/06/2022 16:51
 • Văn phongx Chính phủ kror nhis muôx Thông bor xur 166/TB-VPCP nuz 6/6/2022 xâuk lus ntơưv Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ntơưv chuôv uô hâux lưv lus Jưs anr cêr cao tôc Gia Nghĩa (Đăk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước).
 • Jas cơưv tiv 3, Cuôr hôix khoar XV
 • 26/05/2022 10:47
 • Txix nuz 23/5, ntơưv Tsêr Cuôr hôix, thuv đô Hà Nội, Jas cơưv tiv 3, Cuôr hôix khoar XV lo tsov cưv trơưs hinhx thưc cơưv tox tsongs, nhangx xangv xâuk kangz trâu nuz 17/6/2022.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.