Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Yangx 13.000 shuv xinhz lơp 1 nhoz Đăk Nông môngl cơưv
 • 23/08/2022 21:04
 • Tangs cil 22/8, yangx 13.000 shuv xinhz lơp 1 sâuv tangs nro xênhr tưz môngl cơưv ntơưr. Shông cơưv 2022-2023, chor cưr muôx oz tuânx uô ntêx krêz shông cơưv chia cor cangv tsêr lơp cơưv, bangx trâu shông cơưv yaz.
 • Uô muôx kangz hâu hâux lưv siz jênhv trâu jêx jos
 • 18/08/2022 21:43
 • UBND xênhr Đăk Nông kror nhis tsov cưv Hôix nghis Uô jông hâux lưv siz jênhv ntơưv chor cơ cuan Đảng, chinhr cuênx, đoanx thêv, joanh nghiex, lưx lươngs vur trang trâu jêx jos tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz ntơưv qơư.
 • Tuôr tsês haz phat hui văn hoar truênx thôngr thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs
 • 10/08/2022 06:19
 • Bôx Văn hoar, Thêv thos haz Ju lix tưz muôx Cuêt tinhv xur 1818/QĐ-BVHTTDL, ban hanhx Tsangz cxênhx hanhx đôngx hur făngz văn hoar, chuôz zis, thêv thos haz ju lix chia uô trơưs Nghis cuêt xur 10/NQ-CP nuz 28/1/2022 ntơưv Chính phủ lus Chiênr lưax hâux lưv minhx cxưx, ntu 2021 - 2030, til seiz môngl txus shông 2045.
 • Đăk Nông bangx par caz lus công viên điax tsât
 • 10/08/2022 06:19
 • UBND xênhr tưz zos Ban Cangr Công viên điax tsât Đăk Nông cênhz đrul xênhr Hà Giang, Cao Bằng haz Lạng Sơn tsov cưv cangz par caz công viên điax tsât jas Hôix nghis kangz ntux lus kror tsuô trôngz hluôr tơưk lo tsov cưv ntơưv xênhr Đăk Nông. Chor cangz par caz công viên điax tsât bov đamv lus kror qơư, cxiv tsang cui cach khoa hocx, jông gâux haz muôx kangz hâu.
 • Kruôz has phangx tangr moz uô pang, cumr trơưs cheix
 • 04/08/2022 15:20
 • Bôx Y têr kror nhis muôx văn banv chênhr yangx xang trâu Sơv Y têr cxuô xênhr, đrôngl; Chor tsêr khu moz trưx thuôx Bôx Y têr; Chor Viêns Vêv xinhz jix têr, Viêns Pasteur lus hâux lưv cxiz chênhr phangx, tangr cangz moz cê ruô pangz, cumr trơưs cheix.
 • Sâu bê tsangz cxênhx “Cênhz đrul kuôl pux đriv”
 • 04/08/2022 15:20
 • Nuz 1/8, ntơưv UBND xar Quảng Trực (Tuy Đưc), Hôix LHPN xênhr Đăk Nông cênhz đrul Hôix LHPN xênhr Bình Dương, Bôx Chiv huy Bôx đôix Biên phongx xênhr sâu bê Tsangz cxênhx “Cênhz đrul kuôl pux đriv” ntu 2021-2025.
 • Phat hanhx ntơưr “Lus pangx phuôv ntơưv nênhs Mạ”
 • 22/07/2022 10:48
 • Fông ntơưr “Lus pangx phuôv ntơưv nênhs Mạ” ntơưv tac jav Ninh Thế Hùng sưu tâmx, kra lus zos Tsêr xuât banv Hôix Tsêr văn phat hanhx tưz muôx tuôx txus trâu fôngx zưl nhênhv pâuz cxangz phong tux, tox cuanr, luz nênhx văn hoar tinh thânx bôx tôx Mạ nhoz lơưr ntul nav đêx Đồng Nai sâuv thangx angr Nam Têi Nguên.
 • Jas thi cơưv tangs THPT shông 2022: An toanx, huv cui chêr
 • 14/07/2022 22:57
 • Uô kangz 2 nuz 7 haz 8/7 uô, jas thi cơưv tangs THPT shông 2022 tưz tau Hôix đôngx thi xênhr Đăk Nông tsov cưv an toanx, tiz jông, khach cuan, huv cui chêr. Ntơưv 19 kror qơư thi, shuv xinhz tâu tox điêux ciêns zôngx ziv, canr bôx seiz thi uô jông tinh thânx tsach nhiêms, zos li mas tsi muôx sưs côr tsi jông muôx tơưv; tsi muôx shuv xinhz, jamr thix cxuv chei cui chêr thi.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.