Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Phat hanh fông ntơưr “Nênhs Mạ nhoz Việt Nam”
 • 09/06/2022 16:51
 • Tsêr xuât banv Thông tấn kror nhis phat hanhx fông ntơưr “Nênhs Mạ nhoz Việt Nam”, đrul nôix jung los six bôv ich, thur vix trâu nênhs nhênhv hluôs haz chor nênhs nhiav nrar, seiz lus thangx angr, tiz nênhs Têi Nguên has tsongs haz nênhs Mạ nhoz thangx angr Đăk Nông has jiêng.
 • Nzur krêz uô Jưs anr cao tôc Gia Nghĩa-Chơn Thành
 • 09/06/2022 16:51
 • Văn phongx Chính phủ kror nhis muôx Thông bor xur 166/TB-VPCP nuz 6/6/2022 xâuk lus ntơưv Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ntơưv chuôv uô hâux lưv lus Jưs anr cêr cao tôc Gia Nghĩa (Đăk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước).
 • Jas cơưv tiv 3, Cuôr hôix khoar XV
 • 26/05/2022 10:47
 • Txix nuz 23/5, ntơưv Tsêr Cuôr hôix, thuv đô Hà Nội, Jas cơưv tiv 3, Cuôr hôix khoar XV lo tsov cưv trơưs hinhx thưc cơưv tox tsongs, nhangx xangv xâuk kangz trâu nuz 17/6/2022.
 • Jos Văn hoar-Ju lix cxuô minhx cxưx Việt Nam tsov cưv hoax đôngx jas yangz đuô nuz zus Lâul Hồ
 • 12/05/2022 15:45
 • Txix 4-31/5/2022 ntơưv Jos Văn hoar-Ju lix cxuô minhx cxưx Việt Nam ( Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) zuôr muôx chor hoax đôngx văn hoar đrul chuv đêx “Lâul Hồ đrul côngx đôngx cxuô minhx cxưx Việt Nam” til môngl txus yangz đuô 132 shông nuz shang ntơưv Tsuv tinhx Hồ Chí Minh haz kra chỏ net văn hoar, phong tux tox cuanr truênx thôngr ntơưv tsôngv box cxuô minhx cxưx, pangz cxangz nzir zos lưu ntơưv cxuô minhx cxưx, thangx tsangv, thangx qơư hu grul tâu kruô uô si tuôx trâu Jos Văn hoar – Ju lix cxuô minhx cxưx Việt Nam.
 • Cxiz chênhr hâux lưv phangx, tangr pôngz đêx trâu nhuôs zâu
 • 12/05/2022 15:44
 • Ntơưv Trangz xur tôngx xur 398/CĐ/TTg, nuz 2/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cuôs chor bôx, cơ cuan ngang bôx, cơ cuan thuôx Chính phủ UBND cxuô xênhr, đrôngl trưx thuôx Trung ương tox tsongs tơư, kra uô iz tuôv cxix, sir jul, muôx kangz hâu chor nhiêms vus, tsưr ziv lus phangx, tangr pôngz đêx trâu nhuôs zâu.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.