Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Hôix shông yaz Liêng Nung shông 2023
  • 03/02/2023 16:20
  • Nuz 31/1 haz 1/2 (xaz 10 haz 11 Tsaz Mir shông), ntơưv Thangx tsangv công viên văn hoar Liêng Nung, jos N’Jriêng, xar Đăk Nia (Gia Nghĩa), UBND đrôngl Gia Nghĩa tsov cưv Hôix shông yaz Liêng Nung shông 2023.
  • Tsuv tinhx UBND xênhr têz lus trâu nênhs kôngz, Hơx tac xar shông 2022
  • 30/12/2022 15:54
  • Nuz 27/12, ntơưv Trung tâm Hôix nghis xênhr muôx Hôix nghis Tsuv tinhx UBND xênhr Đăk Nông têz lus trâu nênhs kôngz, Hơx tac xar (HTX) shông 2022 đrul chuv đêx: “Pangz nênhs kôngz, HTX liên cêt, hơx tac, phuôv tsangr kôngz lông sinh thair, cxangz ndê tsât lươngs, grê kôngz lông, đap ưngr thix trươngx zuôr sir”.
  • Hôix nghis Kangz ntux lus Kror tsuô trôngz hluôr tơưk jas tiv 20
  • 24/11/2022 13:59
  • Xênhr Đăk Nông đăng cai Hôix nghis Kangz ntux lus Kror tsuô trôngz hluôr tơưk jas tiv 20 (Hôix nghis ISV20) ntâus chiv ndix qơư yaz hur hơx tac khoa hocx ntơưv Việt Nam đrul chor têz qơưs muôx hêx thôngr kror tsuô sâuv kangz ntux, ntơưv Công viên Điax tsât Tangs nro (CVĐCTC) UNESCO Đăk Nông đrul Hiêx hôix Kror tsuô kangz ntux has tsongs haz Wiv ban Kror tsuô trôngz hluôr tơưk kangz ntux has jiêng haz đrul vhor thanhx viên thuôx Mangx lươir CVĐCTC.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.