Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Kô ranh ndjôt bôk kan UBBL n’gor Dak Nong pah kan đah M’bŭch kan bư mir n’gor
 • 08/09/2016 09:51
 • Lơ 6/9, wa Nguyễn Bốn, Groi Bí thư N’gor ủy, Kô ranh UBBL n’gor lĕ gĕh tâ pah kan đah phung kan M’bŭch kâp chăm bư mir n’gor n’hanh lĕ đă ăp ntŭk kan M’bŭch kan bư mir klă nchhun tâm ăp ntil nau kan, pah kan ân jru, ân uĕh gơi trŭnh lơi ăp ntil nau kan hôm e văk khan, mô gĕh dơh dăch tâm bon lan.
 • Ndâk njêng Dak Nong jêng ntŭk dŏng, nkra bô xít, nhôm ta Việt Nam
 • 08/09/2016 10:31
 • Thủ tướng Chính phủ mhe aơ lĕ nau dŏng kan kí kan tâm pă ntŭk ndâk njêng ntŭk n’gor Dak Nong tât năm 2035, uănh trĕng uănh tât năm 2050 n’hanh kơp nê nê ndâk njêng Dak Nong jêng ntŭk tâm n’hanh ka lang dŏng, nkra bô xit, nhôm lam bri dak.
 • Âk nau pah kan dăch tât nar Ndâk njêng bri dak lơ 2/9 n’hanh ndâk năm nti mhe
 • 01/09/2016 15:05
 • Dăch tâm mâp nar Ndâk njêng bri dak lơ 2/9 n’hanh nar ndâk năm nti mhe 2016 – 2017, âk nau pah kan tâm bon lan lĕ dơi ăp m’bŭch, ăp ntŭk ka, bu nuyh kan kơl ma ăp kon se nti sam bŭt, kon bu nong iê bu nuyh, rnăk gĕh nau rêh o-ach tâm lam n’gor gơi găn nau jêr jŏk, gĕh tay nau nsrôih rêh, pah kan uĕh tâm nau rêh.
 • Kah gĭt Nar ndâk njêng way ơm m’bŭch kan Mbơh hưn ân bon lan 28/8
 • 25/08/2016 08:20
 • Tâm 2 nar lơ 21 n’hanh lơ 22/8, M’bŭch kan Mbơh hưn ndâk tâ tâm rlong pâl rlưn săk jăn n’hanh Mâp măt kah gĭt Nar ndâk njêng way ơm m’bŭch kan Mbơh hưn ân bon lan 28/8, gĕh 200 rhiăng kan bộ, kông chức, viên chức, bu nuyh kan ta 8 ntŭk kan, m’bŭch kan.
 • Phung kan bơh UBBL n’gor pah kan ta n’qual Dak Glong
 • 25/08/2016 08:20
 • Lơ 18/8, Phung kan bơh UBBL n’gor yor wa Tôn Thị Ngọc Hạnh, NUV, Groi Kô ranh UBBL n’gor ndjôt bôk lĕ gĕh nar pah kan ta n’qual Dak Glong đah ăp ntil nau kan hao wăng sa – nau rêh bon lan, đăp mpăn bri bon 7 khay bôk năm 2016.
<< <  83  84  85  86  87  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.