Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Nau kơl ntĭm phat dôih ân di ma bu nuyh o-ach, bon lan mpôl rnoi iê bu nuyh
 • 23/09/2016 10:16
 • Thủ tướng Chính phủ mhe dơp dŏng sam bŭt Nau kơl ntĭm phat dôih ân di ma bu nuyh o-ach, bon lan mpôl rnoi iê bu nuyh ta ăp n’qual gĕh nau rêh o-ach, xă o-ach, thôn, bon gĕh nau rêh jêr jŏk tâm năm 2016 – 2020 n’hanh kơl nau tĕng kan k’chŭt nau phat dôih gĕh nau tih têh.
 • Dŏng Ntŭk kan Hành chính kông n’gor Dak Nong
 • 23/09/2016 10:15
 • Lơ 19/9, Jrô văn UBBL n’gor ndâk tâ Dŏng Ntŭk kan Hành chính kông n’gor Dak Nong n’hanh phung kan wơt dơn, pah kan mbơh nô nau dăn kan bơh ăp ntŭk kan, bu nuyh dăn kan.
 • Âk nau pâl rlưn wơt Têt Trung thu
 • 14/09/2016 15:02
 • Dăch tâm mâp nar Têt Trung thu năm 2016, ăp m’bŭch, ăp ntŭk kan... tâm lam n’gor lĕ ndâk âk nau pâl rlưn, kdŏ, mprơ, ân ndu ndơ, ân học bổng ma phung kon se jê.
 • Ntĭm mbơh nau way mât uănh, chiă n’har bri ta xă Dak Bŭk So
 • 14/09/2016 15:10
 • Lơ 9/9, M’bŭch Ntĭm đă kan tăm gâng lŭ tâm pă n’har bri n’gor lĕ kan ndrel đah UBBL xă Dak Bŭk So (Tuy Ðức) n’hanh Mpôih ka han chiă uănh n’har bri Tuy Ðức ndâk nar ntĭm mbơh nau way mât uănh, chiă n’har bri đah ăp ntil nau ntĭm: Nau mĭn kan bơh Ðảng n’hanh Bri dak tâm nau kan mât chiă n’har bri dak; Nau way n’har bri dak 2003; Nau nhêl mrô 169 lơ 12/11/2013 bơh Thủ tướng Chính phủ nhŭp kuh prăk tâm nau kan mât uănh, chiă n’har bri dak; Nau lĕ jêh kan tăm gâng lŭ tâm pă n’har bri Việt Nam-Ndrôn…
 • Kô ranh ndjôt bôk kan UBBL n’gor Dak Nong pah kan đah M’bŭch kan bư mir n’gor
 • 08/09/2016 09:51
 • Lơ 6/9, wa Nguyễn Bốn, Groi Bí thư N’gor ủy, Kô ranh UBBL n’gor lĕ gĕh tâ pah kan đah phung kan M’bŭch kâp chăm bư mir n’gor n’hanh lĕ đă ăp ntŭk kan M’bŭch kan bư mir klă nchhun tâm ăp ntil nau kan, pah kan ân jru, ân uĕh gơi trŭnh lơi ăp ntil nau kan hôm e văk khan, mô gĕh dơh dăch tâm bon lan.
 • Ndâk njêng Dak Nong jêng ntŭk dŏng, nkra bô xít, nhôm ta Việt Nam
 • 08/09/2016 10:31
 • Thủ tướng Chính phủ mhe aơ lĕ nau dŏng kan kí kan tâm pă ntŭk ndâk njêng ntŭk n’gor Dak Nong tât năm 2035, uănh trĕng uănh tât năm 2050 n’hanh kơp nê nê ndâk njêng Dak Nong jêng ntŭk tâm n’hanh ka lang dŏng, nkra bô xit, nhôm lam bri dak.
 • Âk nau pah kan dăch tât nar Ndâk njêng bri dak lơ 2/9 n’hanh ndâk năm nti mhe
 • 01/09/2016 15:05
 • Dăch tâm mâp nar Ndâk njêng bri dak lơ 2/9 n’hanh nar ndâk năm nti mhe 2016 – 2017, âk nau pah kan tâm bon lan lĕ dơi ăp m’bŭch, ăp ntŭk ka, bu nuyh kan kơl ma ăp kon se nti sam bŭt, kon bu nong iê bu nuyh, rnăk gĕh nau rêh o-ach tâm lam n’gor gơi găn nau jêr jŏk, gĕh tay nau nsrôih rêh, pah kan uĕh tâm nau rêh.
<< <  82  83  84  85  86  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.