Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Ân ndơ ma rnăk o-ach ta xă Quảng Sơn n’hanh Nhân Ðạo
 • 20/10/2016 10:32
 • Lơ 16/10, Phung kan kơl bon lan “Mái ấm tình thương” xă Quảng Sơn (Dak Glong) lĕ ndâk nar ân 15 ndơ ma ăp rnăk gĕh nau rêh jêr jŏk tâm lam xă. Ăp ndơ ân aơ kơp tât 200.000 rhiăng prăk, gĕh phe sa n’hanh prăk.
 • Nar rbŭn druh ndăm đah nau way hăn tâm gung trong
 • 13/10/2016 14:30
 • Măng lơ 10/10, ta bon têh Gia Nghĩa, Ðoàn Khối ăp ntŭk kan ndrel ma M’bŭch Mât uănh ĭt khĭm rdeh, bu nuyh hăn rŏ trong n’gor ndâk “Nar rbŭn druh ndăm đah nau way hăn tâm gung trong” năm 2016, gĕh lơ 400 đoàn viên, druh ndăm, kon se hăn iăt bu ntĭm.
 • Ntơm ndâk Pơh tĕng kơt kan nti ân lôch săk
 • 06/10/2016 11:18
 • Lơ 2/10, ta Ntŭk kan Ntĭm nti na nao n’gor, M’bŭch Ntĭm nti – Nkra ndơ kan lĕ ndâk tâ Rbŭn Ntơm ndâk Pơh tĕng kơt kan nti ân lôch săk gưl n’gor, năm 2016 đah nau moh kan “N’hao uĕh nau way rŏ sam bŭt tâm nau rêh dŏng măy tính abaơ”.
 • Ân 33 ndu ndơ ma bu ranh âk năm ta xă Dak Nia
 • 06/10/2016 11:19
 • Tâm mâp lơ kah gĭt 25 năm nar Quốc tế Bu nuyh ranh âk năm (1/10/1991 – 1/10/2016), lơ 30/9, Phung kan Bu nuyh ranh âk năm n’gor kan ndrel ma Phung kan Bu nuyh ranh âk năm bon têh Gia Nghĩa lĕ pơk nar ân 33 ndu ndơ ma ăp bu ranh âk năm ta xă Dak Nia (Gia Nghĩa).
<< <  82  83  84  85  86  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.