Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Lơ 450 bu nuyh dơi khăm, blăch măt mô sŏk prăk
  • 03/11/2016 16:42
  • N’tơm lơ 26 – 28/10, Ntŭk kan N’gang, râl nau ji tưp tâm bon lan n’gor Dak Nong kan ndrel ma Wâl dak si săm Măt Trung ương lĕ ndâk tâ khăm măt mô sŏk prăk ân lơ 450 bu nuyh tâm lam n’gor.
<< <  81  82  83  84  85  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.