Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Phung kan HÐBL n’gor tâm mâp kan đah cử tri ta ăp n’tuk
 • 24/11/2016 10:49
 • Tâm 2 nar lơ 17 n’hanh lơ 18/11, phung kan HÐBL n’gor lĕ gĕh ăp nar tâm mâp kan đah cử tri ăp phường Nghĩa Phú (Gia Nghĩa); bon Bu Nơ, xă Dak Som (Dak Glong); xă Nam Ðà (Krông Nô); xă Tâm Thắng n’hanh bon jê Ea T’ling (Čư Jŭt).
 • Drơu đrơu Nar rbŭn Tâm rnglăp têh ăp kon bu nong xă Quảng Tín
 • 18/11/2016 15:55
 • Kah gĭt 86 năm Nar ndâk njêng Mặt trận kon bu nong lĕ rngôch Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2016), tâm 2 nar lơ 10 n’hanh 11/11, UBBL xă Quảng Tín (Dak R’lâp) lĕ ndâk Nar rbŭn têh Tâm rnglăp têh ăp kon bu nong, gĕh lơ 500 rhiăng bu nuyh tă bơh 14 thôn, bon, m’bŭch, ntŭk kan tâm lam xă tât rbŭn.
 • UBBL n’gor đă pah kan ân ngăch gơi kơl bon lan dak lip
 • 18/11/2016 15:53
 • UNBL n’gor gĕh Sam bŭt mrô 5853/UBBL-NN lĕ đă ăp m’bŭch, ăp ntŭk kan tĕng nau kan kơl kan ndrel, ntĭm ăp n’qual rơm pah kan ân uĕh gơi n’gang nau phŭt siăl, dak lip; rơm ka han, rdeh, ndu ndơ dŏng gơi kan ân uĕh tâm 4 ntil nau kan “tâm ntŭk”; n’chŭn nhâm kan kơl bon lan dak lip, lăng đăp mpăn nau rêh n’hanh nau pah kan.
 • Ân 200 ndơ ma bu nuyh o-ach, kon se n’qual Dak Glong
 • 18/11/2016 15:55
 • Lơ 13/11, Chi đoàn Wâl prăk TMCP Ðầu tư n’hanh N’hao Việt Nam (BIDV) Ta Dak Nong kan ndrel ma Ðoàn druh ndăm xă Quảng Khê (Dak Glong) lĕ ân 200 ndơ kơp lơ 50 r’keh prăk ma ăp rnăk gĕh nau rêh o-ach n’hanh kon se gĕh nau rêh jêr jŏk tâm lam xă, ăp ndơ ân aơ kơp tât 250 rbăn prăk gĕh phe, ao răm, sĭk, dak ngi…
<< <  80  81  82  83  84  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.