Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Sâm kơl r'gâl nau kan ma bon lan bu nong iê bu nuyh
 • 31/03/2022 14:04
 • Bộ Tài chính mhe trŭnh Thông tư 15/2022/TT-BTC ntĭm nau kan mât n'hanh dŏng prăk pah kan bư tĕng Ndơ kan bri dak N'hao nau wăng sa - nau rêh bon lan mpeh bu nong iê bu nuyh n'hanh mpeh yôk tâm năm 2021 -2030, tâm nĕ ntơm năm 2021 tât năm 2025.
 • Nau rêh bon lan ăp bu nong mô rlu plăch r'gâl
 • 24/03/2022 11:01
 • Lơ 23/3/1975 mpơl saơ du ntil nau kh'lay têh bơh nau hăn tâm lơh sŏk neh ntu bu pit ta Gia Nghĩa, n'gor Quảng Ðức (Dak Nong abaơ), bư gĕh nau kh'lay ta nau tâm lơh tâm su ta Tây Nguyên n'hanh tât nau kan tâm lơh, yăn kao năm 1975, tâm nĕ gĕh nau tâm lơh têh Hồ Chí Minh, dơi lơh sŏk lĕ r'ngôch neh ntu bu pit ta mpeh Nam, kluôm lĕ bri dak lơ 30/4/1975.
 • Tuy Ðức n'hanh Dak Glong kơp jêng n'qual o-ach
 • 24/03/2022 11:04
 • Groi Thủ tướng Chăm gai Phạm Bình Minh mhe gĕh Nau trŭnh kan mrô 353/QÐ-TTg lơ 15/3/2022 ta nau kan kơp 74 n'qual o-ach ta 26 n'gor, 54 xă gĕh nau jêr jŏk ta mpeh nkhăn, bơh pĭt dak rlai n'hanh kô lao dak rlai ta 12 n'gor tâm năm 2021 -2025; tâm nĕ gĕh n'qual Tuy Ðức n'hanh Dak Glong n'gor Dak Nong.
 • Dak N'Soong pah kan ăp ntil nau kan trŭnh o-ach
 • 17/03/2022 14:09
 • Ta năm 2015, lam n'gor Dak N'Soong gĕh 2.806 r'năk o-ach, gĕh rlau 15% lĕ r'ngôch r'noh bu nuyh. Năm 2020, r'noh r'năk o-ach trŭnh hôm 6,11%. Gơi kơl ăp r'năk o-ach klaih nau rêh o-ach, n'qual Dak N'Soong pah kan ăp ntil nau kan gơi n'hao nau dăng kan bơh lam hệ thống chính trị.
 • Dak N'Drot pah kan dŭt ăp ntil nau kan ndâk njêng bon lan mhe
 • 10/03/2022 11:01
 • Xă Dak N'Drot (Dak Mil) gĕh neh ntu huy 4.750,68 hec ta; 1.750 r'năk sa, 8.450 bu nuyh, bu nong iê bu nuyh Bu Nong, Dao, Tày, Nùng... gĕh 65%. Rlau 10 năm bư tĕng Nau kan bri dak ndâk njêng bon lan mhe, xă Dak N'Drot lĕ kuăl dăn ăp ntŭk kơl, r'nglăp ăp ntil nau kan, ndơ kan, prăk rêl ndâk nkra ngih wâl gung trong, hao nau wăng sa - nau rêh bon lan.
 • Ndâk nau kan Têt tăm tơm si ta mông Yăn kao Nhâm Dần
 • 03/03/2022 09:14
 • Lơ 28/2, Ủy ban bon lan n'gor lĕ ndâk nau kan Têt tăm tơm si ta mông Yăn kao Nhâm Dần 2022 n'hanh tĕng nau kan Khay Druh ndăm năm 2022. Kô ruanh mât gai Ủy ban bon lan n'gor kuăl jă ăp kan bộ, kông chức, viên chức, bu nuyh pah kan n'hanh ăp phung đoàn viên nsrôih tăm, mât chăm tơm si. Nau kan aơ gơi "bư n'hâm" ăp ntŭk ta n'gâng kan, wâl săm bŭt, trong hăn n'hanh ăp ntŭk công cộng tâm bon têh Gia Nghĩa lah êng, lam n'gor lah ndrel.
 • 72 tác phẩm gĕh Giải thưởng văn học nghệ thuật ăp bu nong iê bu nuyh năm 2021
 • 03/03/2022 09:12
 • N'gâng kan Văn học nghệ thuật ăp bu nong iê bu nuyh Việt Nam mhe mbơh giải thưởng văn học nghệ thuật năm 2021. Tă bơh nau njêng bơh ăp bu nuyh kan ta 63 n'gor, bon têh njuăl pah kan sét giải năm 2021, M'bŭch ndâk nau kan lĕ sét tặng n'hanh ân giải thưởng ma 72 nau njêng gĕh giải văn học nghệ thuật ăp bu nong iê bu nuyh gĕh: 1 giải A, 15 giải B, 27 giải C, 28 giải n'hưch nuih n'hâm n'hanh 1 tặng thưởng.
<< <  5  6  7  8  9  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.