Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Phung kan n'gor Dak Nong hăn khâl n'qual kô lao Trường Sa n'hanh Wâl giàn DK1
 • 28/04/2022 11:55
 • Dơn nau jă bơh Bộ Tư lệnh Hải quân, ntơm lơ 22/4 tât lơ 4/5, Phung kan n'gor Dak Nong yor wa Bùi Huy Thành, Ủy viên Thường vụ, Kô ruanh M'buch kan Ban Tuyên giáo N'gor ủy bư Kô ruanh lĕ tât hăn khâl, ân ndơi n'hưch nuih n'hâm ka han, bu nuyh bon lan ta kô lao Trường Sa n'hanh Wâl giàn DK1, tâm nau kan Phung tât pah kan mrô 05 - 2022.
 • Ndâk nau kan Nar tăm tơm si "Yor Dak Nong ndrêh"
 • 28/04/2022 11:55
 • Lơ 22/4, wa Hồ Văn Mười, Groi Bí thư N'gor ủy, Kô ruanh Ủy ban Bon lan n'gor Dak Nong ndjôt bôk lĕ pah kan ma ăp n'gâng kan, m'bŭch kan, n'qual mbơh nau nchră kan nar Rbŭn ndâk nau kan Nar tăm tơm si "Yor Dak Nong ndrêh" tâm mâp lơ deh Wa Hồ (19/5/1890 – 19/5/2022) n'hanh ndâk nau kan tăm tơm si gĕh âk n'kĭng năm 2022.
 • Gĕh tay 9 xă kơp di bon lan mhe
 • 20/04/2022 16:50
 • Groi Bí thư N'gor ủy, Kô ruanh Ủy ban bon lan n'gor Dak Nong Hồ Văn Mười mhe kí Nau trŭnh kan kơp 9 xă kơp di bon lan mhe năm 2021.
 • Dak Mil n'hao r'noh kh'lay nau kan bư mir jan ba tĕng kông nghệ mhe
 • 20/04/2022 16:48
 • Dak Mil lĕ trŭnh Nau n'hêl tâm nau kan n'hao nau bư mir jan ba tĕng kơt kông nghệ mhe tâm r'nglăp đah kông nghiệp nkra n'hanh ndâk nau kan tăch ndơ gĕh tăm n'qual tât ta bri dak bơh tach tâm năm 2021 - 2025. Ntơm bơh nĕ, ăp cấp ủy đảng, n'gâng kan bri dak, phung kan tâm n'qual lĕ n'hâm suan ndâk pah kan âk ntil nau leo kan, nau kơl, nau mĭn kan gơi hao nau kan nâp phêt.
 • Lơ 20/12/1960 jêng Nar Kah gĭt ndâk n'jêng Ðảng bộ n'gor Dak Nong
 • 20/04/2022 16:50
 • Ta nar Rbŭn nchră nau kan N'gâng kan Chăm gai Ðảng bộ n'gor Dak Nong tâ tâl 7, gưl XII dơi ndâk kan ta lơ 15/4, N'gâng kan chăm gai Ðảng bộ n'gor lĕ nchră, đơn ôp nau kan kơp nar ndâk n'jêng Ðảng bộ n'gor Dak Nong. Ta nau kơp 4 ntil nau kh'lay kăl e, N'gâng kan chăm gai Ðảng bộ n'gor du nuih tĕng nau kan, kơp sŏk lơ 20/12/1960 jêng nar kah git ndâk n'jêng Ðảng bộ n'gor Dak Nong.
 • Pă dŏng 2 tập n'đơn kăl e Bu Nong
 • 14/04/2022 10:12
 • Bar tập săm bŭt "N'đơn kăl e Bu Nong" bơh tác giả Bùi Minh Vũ yor Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc pă dŏng n'kôch âk ntil n'đơn hay n'hanh uĕh. Ăp ntil n'đơn kăl e aơ gĕh mô gĕh ngăn ngăn tâm nau rêh ôi mhau khă nĕ gĕh âk nô nau ngăn ngăn, n'kôch nau tâm lơh, nau tâm njrel tâm nau rêh bon lan, tâm nau ngêt sa n'hanh tâm nau pah kan bư mir jan ba; jêng n'đơn n'kôch mpơl saơ nau rêh gĕh brah yang, nau rêh kăl e bơh bu nuyh Bu Nong...
 • Krông Nô ndâk njêng Ðảng rsang kloh nâp phêt
 • 14/04/2022 10:11
 • Bư tĕng Nau n'hêl Trung ương 4 (gưl XII) bơh Ðảng, tâm ăp năm lĕ lăn, Ðảng bộ n'qual Krông Nô pah kan tay gơi ndâk njêng Ðảng rsang kloh, nâp phêt, n'hao nau jan ndjôt bôk ntĭm kan, n'hao n'hâm suan dăng tâm lơh bơh ăp m'bŭch kan đảng n'hanh đảng viên. Ndrel ma mât mray đăp mpăn chính trị, mât uĕh lăng nau rêh tâm bon lan, n'qual hôm n'hao uĕh nau dăng tâm r'nglăp lam bu nuyh bon lan bơh Mặt trận Bri dak n'hanh ăp m'bŭch kan chính trị - bon lan gơi hao nau wăng sa - nau rêh bon lan.
 • Rbŭn Báo lam bri dak 2022
 • 14/04/2022 10:13
 • Ntơm lơ 13 tât lơ 15/4, Rbŭn Báo lam bri dak 2022 yor Hội Nhà báo Việt Nam n'hanh Ủy ban bon lan bon têh Hà Nội kan ndrel ma Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin n'hanh Truyền Thông, Bộ Văn hóa Thể thao n'hanh Du lịch ndâk kan ta Bảo tàng Hà Nội.
 • Nau wăng sa - nau rêh Dak Nông hao r'gâl uĕh
 • 07/04/2022 09:12
 • Tâm quý I, nau wăng sa - nau rêh bon lan, rnă n'jrăng bri dak tâm n'gor gĕh nau đăp mpăn n'hanh dơi pah kan âk ntil nau kan. Gĕh âk ndơ kan, nau kan gĕh r'noh hao đah khay aơ năm e gĕh: nau kan kông nghiệp, tăch r'văt - dịch vụ, rdeng, sŏk - dŏng prăk bri dak, nsu lam bon lan, hao nau kan tâm doanh nghiệp.
 • Dŭt uĕh ăp ntil nau way ăp bu nong Việt Nam
 • 07/04/2022 09:11
 • Ntơm lơ 1/4 - 3/5/2022, ta Bon Nau way - Ntŭk hăn pâl ăp bu nong Việt Nam (Ðồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) dơi ndâk ăp ntil nau kan khay 4 đah nau moh kan "Dŭt uĕh ăp ntil nau way bơh ăp bu nong Việt Nam", tĕng nau kan, r'nê Nar Nay way ăp bu nong Việt Nam (19/4), yor nĕ mbơh nau way, nau rêh ôi mhau bơh ăp bu nong ta "Wâl rêh ndrel" bơh bon lan 54 bu nong Việt Nam.
 • Dak D'rŭng pah kan dŭt nau kan ndâk njêng bon lan mheur
 • 07/04/2022 09:06
 • Xă Dak D'rŭng (Čů Jŭt) gĕh neh ntu huy 6.031,39 hec ta, 3.583 r'năk sa đah ma 14.940 bu nuyh, 16 bu nong oh nô rêh ndrel ta 19 thôn, bon; tâm nĕ r'noh bu nong iê bu nuyh rêh rlau 85%. Jêh rlau 10 năm ndâk Nau kan ndâk njêng bon lan mhe, tât abaơ xă lĕ pah kan dŭt 19/19 ntil nau kan. Tâm nĕ, ăp ntil nau kan jêr lĕ dơi pah kan dŭt gĕh mât kloh ntŭk rêh, trong hăn, r'noh r'năk o-ach, ntĭm nti săm bŭt, y tế...
 • Dak Nong mĭn tĕng nau kan nkra lĕ r'ngôch trong hăn
 • 31/03/2022 14:02
 • Ngih wâl gung trong lah ndreln'hanh trong hăn lah êng jêng du ntil nau kan tâm ăp ntil nau pah kan kh'lay, bư hao nau dăng, hao nau wăng sa - nau rêh bon kan dơi Nau n'hêl Rbŭn têh Ðảng bộ n'gor Dak Nong tâ XII, năm pah kan 2020 -2025 trŭnh đă kan, Nau n'hêl 07-NQ-TU lơ 19/8/2021 bơh N'gor ủy Dak Nong lĕ trŭnh đă nau kan aơ, tâm năm pah kan 2020 - 2025, n'gor nsu nkra trong dak blĭt, trong bê tông jong tâm 380 km, n'hao r'noh trong dak blĭt, trong bê tông lam n'gor gĕh ntơm 65% hao tât 73%.
<< <  4  5  6  7  8  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.