Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Nar rbŭn pâl "Nau uĕh yăn Kao ta ăp mpeh tâm Bri dak" dơi ndâk kan ntơm lơ 12 - 13/2
 • 10/02/2022 09:14
 • Tĕng N'gâng kan Nau way, Pâl mpât săk jăn n'hanh Ntŭk hăn pâl, Nar rbŭn pâl "Nau uĕh yăn Kao ta ăp mpeh tâm Bri dak" dơi ndâk kan ta Bon Nau way -Ntŭk hăn pâl ăp bu nong Việt Nâmt ăp lơ 12 - 13/2. Nar rbŭn pâl aơ gơi mbơh ân bu gĭt nau tâm rom gop, nau tâm rŏng, mpơl saơ nau tâm r'nglăp, tâm kơl hao nau rêh, nau iăt tĕng dơi bư trŭnh nau ji tưp Covid-19 tĕng nau rêh tâm di, uĕh, đăp mpăn ma nau ji.
 • Nau nchră pah kan n'hao r'năk sa Việt Nam tât năm 2030
 • 06/01/2022 11:00
 • Thủ tướng Chính phủ mhe trŭnh Nau n'hêl 2238/QĐ-TTg, lơ 30/12/2021 trŭnh kơp Nau nchră pah kan n'hao r'năk sa Việt Nam tât năm 2030. Nau kan aơ gơi ndâk njêng r'năk sa Việt Nam hơm răm, gĕh nau hao, đăp mpăn; jêng bu nuyh kh'lay, bu nuyh uĕh lăng tâm bon lan, r'năk nor răm bơh ăp bu nuyh; jêng ntŭk mât rong, ntĭm nti nau rêh kon bu nuyh, gĕh nau rêh tĕng nau way bơh bu nong; n'hao dŏng, pơk huy ăp ntil nau uĕh kh'lay, sâm kơl n'hao nâp phêt bri dak.
 • Krông Nô kơl nkra trong rdeh gơi r'nglăp bư ntŭk bu năch hăn pâl
 • 06/01/2022 10:59
 • Nau n'hêl Rbŭn têh Ðảng bộ n'qual Krông Nô tâ tâl VIII, năm pah kan 2020 - 2025 mĭn kơp kan, ndâk nkra ngih wâl, tâm nĕ gĕh nau nkra trong rdeh jêng du ntil nau pah kan kh'lay, bư gĕh nau n'hao ma m'bŭch kan Ntŭk bu năch hăn pâl, sâm kơl n'hao nau wăng sa - nau rêh bon lan. Krông Nô lĕ trĕng kơl joi ăp ntil nau nsu, tâm r'nglăp dŏng ăp ntil prăk gơi nkra trong hăn, rlau nar rlau dŏng uĕh, tâm r'nglăp nau gĕh bơh Kông viên neh ntu lam ăp bri dak Dak Nong gơi n'hao ntŭk bu năch hăn pâl.
 • Nau rbŭn bất thường tâ tâl ngoay, Quốc hội gưl XV
 • 06/01/2022 11:00
 • Ôi lơ 4/1, nau rbŭn bất thường tâ tâl ngoay, Quốc hội gưl XV lĕ ndâk kan têh uĕh ta Wâl Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Aơ jêng nau rbŭn bất thường ntơm gĕh, mô hŏ mâp gĕh tâm nau kan Quốc hội ntơm kăl e tât abaơ. Nau rbŭn dơi ndâk kan cầu truyền hình ntơm bơh Wâl Quốc hội tât ta 62 phung kan tâm Quốc hội ăp n'gor, bon têh trực thuộc Trung ương.
 • Nsrôih pah kan trŭnh o-ach tâm bon lan bu nong iê bu nuyh
 • 30/12/2021 10:18
 • Ðăp mpăn nau kan bri dak kơl bu nuyh bon lan n'hanh trŭnh o-ach jêng du ntil nau pah kan kh'lay bơh Ðảng bộ, n'gâng kan Bri dak tâm n'gor gơi plăch r'gâl n'hanh n'hao nau rêh gĕh drăp ndơ, nau rêh nuih n'hâm ân ma r'năk o-ach, r'năk dăch o-ach n'hanh ăp bu nuyh gĕh nau rêh jêr jŏk bă bă.
 • Nchŭn n'hâm suan ndâk nkra n'hanh n'hao Kông viên neh ntu lam ăp bri dak UNESCO Dak Nong
 • 30/12/2021 10:19
 • Lơ 22/12, N'gor ủy trŭnh Nau n'hêl mrô 14-NQ/TU ta nau kan ndâk nkra n'hanh n'hao Kông viên neh ntu lam ăp bri dak UNESCO Dak Nong tâm năm 2021- 2025, nau uănh pah kan tât năm 2030. Nau kan aơ gơi mât mray n'hanh hao dŏng lĕ r'ngôch ăp ntil ndơ khlay di sản tâm Kông viên neh ntu tĕng di ăp ntil nau kan, nau đă kan, nau ntĭm kan n'hanh nau nkah mbơh n'gâng kan UNESCO, bơh Mạng lưới Kông viên neh ntu lam ăp bri dak n'hanh ăp ntil nau n'hêl bơh Trung ương, bơh n'gor gơi n'hao nâp phêt nau wăng sa - bon lan tâm n'gor n'hanh tâm di nau nau đă kan ta ăp tâ uănh kơp bơh kơi.
 • Dak Nong gĕh 2.855 bu nuyh tưp Covid-19 bah nau ji
 • 23/12/2021 10:17
 • Kơp tât 18 mông lơ 20/12, n'gor Dak Nong saơ gĕh 4.246 bu nuyh tưp Covid-19; tâm nĕ gĕh 2.855 bu nuyh lĕ bah nau ji; 12 bu nuyh khĭt. Cấp độ tưp nau ji n'gor Dak Nong ntơm lơ 17/12/2021 tât ta nar gĕh nau mbơh mhe lah cấp 2.
 • Druh ndăm Dak Nong ngăch pah kan, lĕ nuih n'hâm kan kơl bon lan
 • 23/12/2021 10:15
 • Tĕng Nau n'hêl bơh Rbŭn têh Bu nuyh kan têh Ðảng bộ n'gor Dak Nong tâ XII, năm pah kan 2020 - 2025, bư tĕng nau ndâk kan bơh Trung ương Ðoàn, tâm ăp năm lĕ lăn, druh ndăm Dak Nong lĕ n'hâm suan nti sơm, pah kan, lĕ nuih n'hâm kan kơl bon lan tâm ăp ntil nô nau. Âk nau kan, ndơ kan uĕh gĕh: Ân ndơ ma kon se nti săm bŭt gĕh nau rêh o-ach, kon se bu nong iê bu nuyh; khăm nau ji, pă dak si mô sŏk prăk; tăm tơm si, mpêh chik gâ tâm bon lan... dơi ndâk kan.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.