Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Bon Nau way - Ntŭk hăn pâl ăp bu nong Việt Nam ndâk nau kan ta lơ mâp nar deh Wa Hồ
 • 12/05/2022 15:45
 • Ntơm lơ 4 - 31/5/2022, ta Bon Nau way - Ntŭk hăn pâl ăp bu nong Việt Nam (Ðồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) dơi âk ăp ntil nau pah kan nau way tĕng nau moh "Wa Hồ đah bon lan ăp bu nong Việt Nam" gơi kah gĭt 132 năm nar deh Kô ruanh Hồ Chí Minh n'hanh mbơh nau uĕh tâm nau rêh, nau way kăl e bơh bon lan ăp bu nong, sâm n'hao nau pâl rlưn dơh dăch bơh ăp bu nong, ăp mpeh, ăp ntŭk gơi gĕh âk bu năch tât hăn pâl ta Bon Nau way - Ntŭk hăn pâl ăp bu nong Việt Nam.
 • N'hao tay nau kan n'jrăng, n'gang nau bŭk dak kon se
 • 12/05/2022 15:44
 • Ta Công điện mrô 398/CÐ/TTg, lơ 2/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lĕ đă ăp bộ, ăp n'gâng kan tâm ban bộ, n'gâng kan tâm Chính phủ Ủy ban bon lan ăp n'qual, bon têh trực thuộc Trung ương ntĭm gai, ndâk nau kan, du nuih pah kan, pah kan ân uĕh, ndâk nau kan n'jrăng, n'gang nau bŭk dak kon se.
 • PCI Dak Nong hao 8 tâ
 • 05/05/2022 15:02
 • Chỉ số PCI Dak Nong năm 2021 dăp tâl 52/63 n'gor, bon têh, hao 8 tâ đah năm 2020 n'hanh gĕh rlau nau nchră kan 7 tâ đah nau nsrôih pah kan.
 • Ntĭm nti nau pring Bu Nong
 • 05/05/2022 15:02
 • Ntơm lơ 27-29/4, M'bŭch kan nau way -Pâl mpât săk hăn n'hanh Ntŭk hăn pâl lĕ pơk jrô ntĭm nti mât mray nau pring Bu Nong n'gor Dak Nong năm 2022. Rlau 100 bu nuyh nti lah bu nuyh Bu Nong n'hanh kon se nti săm bŭt Wâl săm bŭt gưl III bu nong gŭ nti N'Trang Lơng dơi ăp gru ntĭm nau pring kăl e...
 • Phung kan n'gor Dak Nong hăn khâl n'qual kô lao Trường Sa n'hanh Wâl giàn DK1
 • 28/04/2022 11:55
 • Dơn nau jă bơh Bộ Tư lệnh Hải quân, ntơm lơ 22/4 tât lơ 4/5, Phung kan n'gor Dak Nong yor wa Bùi Huy Thành, Ủy viên Thường vụ, Kô ruanh M'buch kan Ban Tuyên giáo N'gor ủy bư Kô ruanh lĕ tât hăn khâl, ân ndơi n'hưch nuih n'hâm ka han, bu nuyh bon lan ta kô lao Trường Sa n'hanh Wâl giàn DK1, tâm nau kan Phung tât pah kan mrô 05 - 2022.
 • Ndâk nau kan Nar tăm tơm si "Yor Dak Nong ndrêh"
 • 28/04/2022 11:55
 • Lơ 22/4, wa Hồ Văn Mười, Groi Bí thư N'gor ủy, Kô ruanh Ủy ban Bon lan n'gor Dak Nong ndjôt bôk lĕ pah kan ma ăp n'gâng kan, m'bŭch kan, n'qual mbơh nau nchră kan nar Rbŭn ndâk nau kan Nar tăm tơm si "Yor Dak Nong ndrêh" tâm mâp lơ deh Wa Hồ (19/5/1890 – 19/5/2022) n'hanh ndâk nau kan tăm tơm si gĕh âk n'kĭng năm 2022.
 • Gĕh tay 9 xă kơp di bon lan mhe
 • 20/04/2022 16:50
 • Groi Bí thư N'gor ủy, Kô ruanh Ủy ban bon lan n'gor Dak Nong Hồ Văn Mười mhe kí Nau trŭnh kan kơp 9 xă kơp di bon lan mhe năm 2021.
 • Dak Mil n'hao r'noh kh'lay nau kan bư mir jan ba tĕng kông nghệ mhe
 • 20/04/2022 16:48
 • Dak Mil lĕ trŭnh Nau n'hêl tâm nau kan n'hao nau bư mir jan ba tĕng kơt kông nghệ mhe tâm r'nglăp đah kông nghiệp nkra n'hanh ndâk nau kan tăch ndơ gĕh tăm n'qual tât ta bri dak bơh tach tâm năm 2021 - 2025. Ntơm bơh nĕ, ăp cấp ủy đảng, n'gâng kan bri dak, phung kan tâm n'qual lĕ n'hâm suan ndâk pah kan âk ntil nau leo kan, nau kơl, nau mĭn kan gơi hao nau kan nâp phêt.
 • Lơ 20/12/1960 jêng Nar Kah gĭt ndâk n'jêng Ðảng bộ n'gor Dak Nong
 • 20/04/2022 16:50
 • Ta nar Rbŭn nchră nau kan N'gâng kan Chăm gai Ðảng bộ n'gor Dak Nong tâ tâl 7, gưl XII dơi ndâk kan ta lơ 15/4, N'gâng kan chăm gai Ðảng bộ n'gor lĕ nchră, đơn ôp nau kan kơp nar ndâk n'jêng Ðảng bộ n'gor Dak Nong. Ta nau kơp 4 ntil nau kh'lay kăl e, N'gâng kan chăm gai Ðảng bộ n'gor du nuih tĕng nau kan, kơp sŏk lơ 20/12/1960 jêng nar kah git ndâk n'jêng Ðảng bộ n'gor Dak Nong.
 • Pă dŏng 2 tập n'đơn kăl e Bu Nong
 • 14/04/2022 10:12
 • Bar tập săm bŭt "N'đơn kăl e Bu Nong" bơh tác giả Bùi Minh Vũ yor Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc pă dŏng n'kôch âk ntil n'đơn hay n'hanh uĕh. Ăp ntil n'đơn kăl e aơ gĕh mô gĕh ngăn ngăn tâm nau rêh ôi mhau khă nĕ gĕh âk nô nau ngăn ngăn, n'kôch nau tâm lơh, nau tâm njrel tâm nau rêh bon lan, tâm nau ngêt sa n'hanh tâm nau pah kan bư mir jan ba; jêng n'đơn n'kôch mpơl saơ nau rêh gĕh brah yang, nau rêh kăl e bơh bu nuyh Bu Nong...
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.