Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Lĕ jêh rơm nau kan gơi tâm rlong dŭt wâl săm bŭt gưl III 2022
 • 07/07/2022 14:27
 • Tâ tâm rlong dŭt wâl săm bŭt gưl III năm 2022 dơi ndâk kan ta lơ 7 n'hanh 8/7. Lam n'gor Dak Nong gĕh 6.881 bu nuyh dăn tâm rlong; tâm nĕ gĕh 1.587 bu nuyh dăn tâm rlong lah bu nong iê bu nuyh, kơp êng bu nong tơm gĕh 399 bu nuyh tâm rlong.
 • Dak Nong ndăn dŏng ndơ gĕh gơi hao nau wăng sa ngăch
 • 07/07/2022 14:27
 • Dơi Thủ tướng Chính phủ jao nau pah kan, mhau lơ 1/7, ăp wa Ủy viên Trung ương Ðảng: Nguyễn Chí Dũng, Kô ruanh Bộ Kế hoạch Ðầu tư n'hanh Nguyễn Hồng Diên, Kô ruanh Bộ Công thương lĕ pah kan ma kô ruănh ndjôt bôk n'gor Dak Nong gơi ndâk nau pah kan tĕng Nau n'hêl mrô 10-NQ/TW n'hanh Nau dŭt bơh nau kan mrô 12 NQ/TW bơh Bộ Chính trị tâm nau kan hao nau wăng sa, bri bon, đăp mpăn bri dak, uĕh lăng nau rêh ta mpeh Tây Nguyên tâm n'gor Dak Nong.
 • Nau gĭt uĕh bơh ăp bu nong tơm tâm n'gor Dak Nong
 • 30/06/2022 17:27
 • Săm bŭt rŏ "Nau gĭt bơh ăp bu nong iê bu nuyh tơm tâm Dak Nong" bơh bu nuyh nchih Ngô Văn Lệ n'hanh Huỳnh Ngọc Thu lĕ dơi Nhà xuất bản Ðại học Quốc gia Bon têh Hồ Chí Minh tăch ân ăp bu nuyh rŏ.
 • Nsu rlau 1.136 r'me prăk gơi ân ntŭk bon lan bu nong iê bu nuyh n'hanh ntŭk yôk
 • 30/06/2022 17:28
 • Lơ 28/6, Tâ rbŭn chuyên đề tâl 4 Hội đồng bon lan n'gor gưl IV, năm pah kan 2021-2026 dơi ndâk kan lah gĕh 45/52 bu nuyh kan têh tâm Hội đồng bon lan. Tâ rbŭn trĕng, trŭnh 2 Nau n'hêl: Tâm pă prăk dŏng nsu hao nau kan 3 Ndơ kan bri dak tâm năm 2021 - 2025; Tâm pă prăk têm nkrem tâm bri dak dŏng nsu hao nau kan 3 Ndơ kan bri dak tâm năm 2022 lam n'gor Dak Nong.
 • Ntơm dŏng săm bŭt rŏ "Bu nuyh Mạ ta Việt Nam"
 • 09/06/2022 16:51
 • Wâl nkra săm bŭt Thông tân mhe ntơm dŏng săm bŭt rŏ "Bu nuyh Mạ ta Việt Nam", đah nau n'kôch uĕh, ân bu nuyh rŏ n'hanh ăp bu nuyh ŭch joi, gĭt ntŭk neh ntu, kon bu nuyh Tây Nguyên n'kôch ndrel n'hanh bu nuyh Mạ ta mpeh neh ntu Dak Nong n'kôch êng.
 • Ngăch nkra Nau kan cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành
 • 09/06/2022 16:51
 • Jrô kan Chính phủ mhe gĕh Nau mbơh mrô 166/TB-VPCP lơ 6/6/2022 nau ntĭm kan dŭt bơh Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ta nar pah kan Nau kan nra cao tốc Gia Nghĩa (Dak Nong) - Chơn Thành (Bình Phước).
 • Tâ rbŭn tâl 3, Quốc hội Gưl XV
 • 26/05/2022 10:47
 • Ntơm lơ 23/5, ta Wâl Quốc hội, thủ đô Hà Nội, Tâ rbŭn tâl 3, Quốc hội gưl XV dơi ndâk kan tĕng nau kan rbŭn du ntŭk, dăp mĭn dŭt nau kan ta lơ 17/6/2022.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.