Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Ndâk nau kan Têt tăm tơm si ta mông Yăn kao Nhâm Dần
 • 03/03/2022 09:14
 • Lơ 28/2, Ủy ban bon lan n'gor lĕ ndâk nau kan Têt tăm tơm si ta mông Yăn kao Nhâm Dần 2022 n'hanh tĕng nau kan Khay Druh ndăm năm 2022. Kô ruanh mât gai Ủy ban bon lan n'gor kuăl jă ăp kan bộ, kông chức, viên chức, bu nuyh pah kan n'hanh ăp phung đoàn viên nsrôih tăm, mât chăm tơm si. Nau kan aơ gơi "bư n'hâm" ăp ntŭk ta n'gâng kan, wâl săm bŭt, trong hăn n'hanh ăp ntŭk công cộng tâm bon têh Gia Nghĩa lah êng, lam n'gor lah ndrel.
 • 72 tác phẩm gĕh Giải thưởng văn học nghệ thuật ăp bu nong iê bu nuyh năm 2021
 • 03/03/2022 09:12
 • N'gâng kan Văn học nghệ thuật ăp bu nong iê bu nuyh Việt Nam mhe mbơh giải thưởng văn học nghệ thuật năm 2021. Tă bơh nau njêng bơh ăp bu nuyh kan ta 63 n'gor, bon têh njuăl pah kan sét giải năm 2021, M'bŭch ndâk nau kan lĕ sét tặng n'hanh ân giải thưởng ma 72 nau njêng gĕh giải văn học nghệ thuật ăp bu nong iê bu nuyh gĕh: 1 giải A, 15 giải B, 27 giải C, 28 giải n'hưch nuih n'hâm n'hanh 1 tặng thưởng.
 • Dak Nong gĕh 9.901 bu nuyh tưp Covid-19 băh nau ji
 • 24/02/2022 15:40
 • N'gâng kan Mât nau ji n'gor ân gĭt, lơ 21/2 Dak Nong gĕh tay 146 bu nuyh tưp Covid-19 băh nau ji, dơi sĭt wâl dak si; n'hao lĕ r'ngôch r'noh dơi săm băh nau ji tât 9.901 bu nuyh.
 • Bôk nau ntĭm pah kan tâm r'năk sa
 • 24/02/2022 15:40
 • N'gâng kan Nau way, Pâl mpât săk jăn n'hanh Ntŭk hăn pâl mhe gĕh Nau trŭnh kan mrô 224/QÐ-BVHTTDL ta nau kan bôk nau ntĭm pah kan tâm r'năk sa, tâm nĕ gĕh nau ntĭm pah kan mbơh ăp bu nuyh tâm r'năk sa. Bôk nau kan dơi mbơh n'hanh dŏng kan ta ăp r'năk sa n'hanh ăp bu nuyh tâm r'năk sa Việt Nam gơi ntĭm nau gĭt pháp luật, n'hao uĕh nuih n'hâm, nau kan, nau dơn pah kan ăp bu nuyh ma săk jăn păng nơm, ma r'năk sa, ma bon lan n'hanh bri dak.
 • Thuận An kơp di bon lan mhe hao tay
 • 24/02/2022 15:38
 • Thuận An jêng du xă mpeh n'har bri tâm n'qual Dak Mil gĕh neh ntu huy rlau 6.100 hec ta n'hanh rlau 11.600 bu nuyh. Xă gĕh rlau 3.100 bu nuyh bon lan iê bu nuyh tơm, gĕh tâm 27% r'noh bu nuyh bon lan rêh tâm xă. Tâm ăp năm lĕ lăn, nau kan ndâk njêng bon lan mhe ta xă Thuận An dơi bu nuyh bon lan du nuih tĕng, kơl ndâk kan. Yor nĕ, nau rêh tâm bon lan ta xă Thuận An gĕh nau plăch r'gâl mhe, nau rêh bu nuyh bon lan lĕ r'gâl, hao tay.
 • Dak Nong gĕh 8.598 bu nuyh tưp Covid-19 bah nau ji
 • 17/02/2022 10:28
 • M'bŭch kan Mât uănh nau ji tưp n'gor ân gĭt, lơ 14/2 Dak Nong gĕh tay 235 bu nuyh ji Covid-19 bah nau ji, thơ luh wâl dak si; n'hao lĕ r'ngôch r'noh bu nuyh bah nau ji tât 8.598 bu nuyh.
 • Ntơm ndâk nau kan "Têt tăm tơm si ta bôk yăn Kao Nhâm Dần năm 2022"
 • 17/02/2022 10:28
 • Pah kan tĕng nau Wa Hồ ntĭm, nau kan tăm tơm si tâm lam n'gor Dak Nong ta ăp năm lĕ lăn hao dăng n'hanh dơi pah kan têh uĕh, sâm kơl bư kloh ntŭk bri, tâm di ma nau plăch r'gâl mih rsial. N'hao uĕh nau gĕh pah kan nĕ, Ủy ban bon lan n'gor ntơm ndâk nau kan "Têt tăm tơm si ta bôk yăn Kao Nhâm Dần năm 2022".
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.